Oogst van koolzaad. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Polen vergroot aandeel in koolzaadproductie EU

Stijgende hectare-opbrengsten tillen de koolzaadproductie in Polen naar het niveau van Duitsland en Frankrijk. Dat valt op te maken uit cijfers van het Europees statistiekbureau Eurostat.

Polen behaalde de afgelopen twee jaar relatief hoge hectare-opbrengsten. In 2020 en 2021 oogstte Polen gemiddeld 3,2 ton per hectare. Daarmee lagen de opbrengsten zo’n 10% hoger dan het langjarig gemiddelde in dat land.

In Duitsland en Frankrijk – de twee grootste koolzaadproducenten in de EU – waren de opbrengsten vorig jaar maar gemiddeld tot iets lager dan normaal. Hierdoor bleef het verschil tussen de hectare-opbrengsten in Polen en Duitsland beperkt tot minder dan 300 kilo per hectare. Normaal gesproken oogsten Duitsers 700 kilo meer per hectare. De opbrengstverschillen ten opzichte van Frankrijk zijn nog kleiner. In het afgelopen jaar haalden de Fransen amper 150 kilo zaad meer van een hectare.

Ook qua areaal zijn de verschillen kleiner geworden. In Duitsland en Frankrijk werd de laatste jaren minder koolzaad geteeld, terwijl de oppervlakte in Polen juist iets uitbreidde. Vorig jaar schommelde de teelt in alle drie de landen rond de 1 miljoen hectare. Het totale koolzaadareaal in de EU was vorig jaar iets groter dan 5,3 miljoen hectare.

Duitsland grootste producent

Het Poolse aandeel in de EU-koolzaadproductie steeg vorig jaar naar bijna 19%. Duitsland is op dit moment de grootste producent. Dit land neemt bijna 21% van de productie voor zijn rekening. Frankrijk was in 2021 met 19,5% nog net iets groter qua koolzaadproductie dan Polen.

Volgens eerste prognoses zijn er in 2022 vier landen waarin het koolzaadareaal boven de 1 miljoen hectare ligt. Frankrijk lijkt het grootste areaal te hebben met iets meer dan 1,1 miljoen hectare. Kort daarachter volgen Oekraïne, Polen en Duitsland.

Beheer
WP Admin