Partner
Foto: Mark Pasveer RundveePartner

PMR+ geeft lagere voerkosten bij dezelfde melkopbrengst

Dit voorjaar introduceerde De Heus het innovatieve PMR+, een natuurlijke toevoeging aan het rantsoen die de microbiële eiwitefficiëntie in de pens op een duurzame manier verbetert. Maar wat merk je daar als veehouder van?

In veel gevallen merk je niets in de melkopbrengst. En dat is positief! Want als je daarnaast wel bespaart op de aankoop van duur voereiwit, dan is dat dus winst.

Minder aanvullende eiwitvoeders nodig

De werking van de PMR+ is vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek. Door het meten van de microbiële eiwitproductie en de stikstofbalans in de koe, is vastgesteld dat je minder aanvullende eiwitvoeders hoeft te gebruiken en dus bespaart op voerkosten. En doordat de productie minimaal gelijk blijft, krijg je een hoger voersaldo per koe per dag.

Lees verder onder de foto.

Bron: De Heus
Bron: De Heus

Wetenschappelijk onderzoek

PMR+ verhoogt de microbiële eiwitproductie in de pens. Microbieel eiwit is de meest waardevolle bron van eiwit voor de koe: het kan zeer efficiënt omgezet worden in melkeiwit, omdat beide eiwitstructuren nagenoeg identiek zijn. Daarnaast wordt dit eiwit gemaakt in de pens uit (ruw)voer. De hogere microbiële eiwitproductie is gemeten tijdens een proef op een onderzoeksinstituut.

Voor jou in de praktijk is de hogere microbiële eiwitproductie waar te nemen via de mest, omdat de mest beter verteert en er mooier uitziet. Dit is een gevolg van een betere pensfermentatie. Daarnaast merk je het natuurlijk in de portemonnee, want je realiseert met minder aanvullend eiwit minimaal hetzelfde productieresultaat, dus een hoger saldo.

PMR+ kan niet in alle rantsoenen toegepast worden om voereiwit te besparen, want daar zijn rantsoenvoorwaarden aan verbonden. Vraag je specialist naar de toepassingsmogelijkheden in jouw rantsoen.

Jouw rantsoen kan deze herfst PMR+ gebruiken

Bij maisrijke rantsoenen is het gebruikelijk om deze aan te vullen met meerdere kilo’s eiwitrijk voer. Met de zeer hoge grondstofprijzen is PMR+ een mooie mogelijkheid om te besparen op de aankoop hiervan (zie het rekenvoorbeeld in het kader hieronder). In grasrijke rantsoenen is dit jaar ook in veel gevallen een serieuze aanvulling van eiwit nodig. De hoge opbrengsten van dit jaar brengen immers lage eiwitgehalten met zich mee. In deze rantsoenen is aanvulling van zowel energie als eiwit vereist. Dit zou hogere voerkosten dan normaal met zich meebrengen.

Heb je nog vragen over PMR+? Raadpleeg 1 van onze specialisten en laat je informeren over de kansen op jouw bedrijf. Kijk hier voor meer informatie.

Beheer
WP Admin