Laura Bromet - Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Pleidooi voor verbod op thiacloprid

GroenLinks in de Tweede Kamer vraagt landbouwminister Carola Schouten aan te sturen op een verbod op de insectenbestrijder thiacloprid.

Aanleiding is een onderzoek van hoogleraar Martina Vijver, dat eerder deze week naar buiten kwam via het televisieprogramma Zembla.

Uit het onderzoek blijkt dat thiacloprid voor waterinsecten veel schadelijker is dan tot nu toe is aangenomen. De schadelijkheid zou wel 250 keer groter kunnen zijn dan uit de laboratolriumproeven blijkt.

Op grond van de onderzoeksbevindingen zeggen verschillende wetenschappers dat de toelating van thiacloprid en soortgelijke gewasbeschermingsmiddelen op een andere manier moet worden vorm gegeven.

Laura Bromet van GroenLinks vraagt de minister of zij bereid is in Europa te pleiten voor een verbod op thiacloprid. De minister heeft zich eerder verzet tegen een automatische verlenging van de toelating van thiacloprid in Brussel. De Partij voor de Dieren maakt zich al langer sterk voor een verbod op het middel, dat in de fruitteelt en de akkerbouw wordt ingezet als insectenbestrijder.

Beheer
WP Admin