Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

Pleidooi voor aanscherping van regels diertransport

Nederland, Denemarken, Duitsland, België en Zweden willen de regels voor lange-afstandstransporten aanscherpen. In de vergadering van landbouwministers presenteerde de Deense landbouwminister maandag 18 juli een voorstel van de vijf landen.

Het voorstel kreeg brede steun, al is niet elke lidstaat het eens met alle onderdelen van de voorstellen.

De voorstellen houden onder meer in dat diertransporten niet langer mogen duren dan 8 uur. Het initiatief van de vijf landen uit de zogenoemde Vught-groep behelst onder meer dat dieren dicht bij de plek waar ze zijn gehouden, worden geslacht.

Leiden tot meer dierenwelzijn

“Ik dring aan op een verschuiving naar het transport van dierlijke producten en genetisch materiaal, in plaats van het transporteren van dieren”, zegt minister Henk Staghouwer.

De Duitse minister Cem Özdemir zegt dat het niet langer acceptabel is dat nog zo veel dieren over lange afstanden worden getransporteerd. “De Europese weg moet tot meer dierenwelzijn leiden”. Een aantal lidstaten zegt dat er wel rekening moet worden gehouden met hun bijzondere positie. Onder andere de eiland-lidstaten Griekenland en Ierland wezen daarop.

Reacties

  1. Ik neem aan dat dit ook gaat gelden voor paarden honden katten en uiteraard ook voor de goud vis die mee zou willen op vakantie.

Beheer
WP Admin