AlgemeenOpinie

Platteland genegeerd

De Statenverkiezingen zijn een mooie gelegenheid om het platteland onder de aandacht te brengen.

Op 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Statenverkiezingen zijn belangrijk voor landbouw en platteland, omdat ruimtelijke ordening en natuurbeleid vooral op provinciaal niveau geregeld worden. Dat er veel Haagse politici op afkomen ligt wat minder voor de hand. In Den Haag is men doorgaans niet geïnteresseerd in het platteland en de vraagstukken die er spelen. Eerst de oorzaak. Volgens een bevriende journalist uit Hilversum ligt het heel eenvoudig: iets uit de buitengewesten moet vijf keer zo erg zijn als in de Randstad, wil er nationaal aandacht aan worden besteed. Er wonen namelijk ongeveer vijf keer zoveel kijkers en luisteraars in de Randstad vergeleken met de rest van het land. En hetzelfde geldt voor kiezers, en voor politici.

En dan nu de illustraties, in willekeurige volgorde. De aard­be­vings­el­len­de in Groningen werd pas serieus genomen toen schokken gevoeld werden in de stad Groningen. De compensatie die men in Den Haag voor ogen heeft is ongeveer net zo groot als de kosten van de spoortunnel in Delft (2,6 kilometer lang), en in Delft was er geen aardbeving voor nodig. Volgend voorbeeld, alarmnummer 112 is in sommige gebieden niet mobiel bereikbaar vanwege te weinig dekking. Dat leidt in de Kamer vooral tot de suggestie in die gebieden brandmelders verplicht te stellen. En dat een paar honderdduizend adressen op het platteland geen toekomstbestendig internet hebben, wordt in Den Haag nauwelijks opgemerkt. Of neem de discussie over de waterschappen, die volgens de meeste Haagse politici beter kunnen worden overgedragen aan de provincies. Provincies, die op geen enkele manier samenvallen met stroomgebieden van de afwaterende rivieren. Onbelangrijk misschien voor de steden, maar wezenlijk voor het platteland.

Of neem de gijzeling van het gebouw van het NOS Journaal, tevens de nationale rampenzender. Er moest volgens politici meteen worden ingegrepen, omdat de rampenzender het niet meer deed. Niemand schijnt het erg te vinden dat de provinciale rampenzenders in de buitengebieden helemaal niet te ontvangen zijn, tenzij je een speciale kop op de tv-schotel laat monteren. En dat terwijl rampen meestal regionale effecten hebben. Een nationale rampenzender hebben we alleen nodig als de Russen binnenvallen, of als de kerncentrale in Borssele ontploft. En zelfs dan zijn de meeste gevolgen regionaal. En dan heb ik het nog niet gehad over het stedelijk geïnspireerde natuurbeleid, het openbaar vervoer op het platteland, of de aanrijtijden van ambulance, brandweer of politie. Mocht u de komende dagen Haagse politici treffen, was ze dan de oren over deze schande. En ga stemmen, want voor u doet de provincie er wel degelijk toe.

Alles over de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie lees je in dit dossier!

Beheer
WP Admin