Het NPLG omvat Europese afspraken voor natuurbehoud en herstel, alsook verplichtingen betreffende waterkwaliteit en -beschikbaarheid. - Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Plan Nationaal Programma Landelijk Gebied voor commentaar ter inzage

Het concept-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ligt ter inzage. Het plan richt zich op natuur, water en klimaat, met aandacht voor Natura 2000-gebieden.

Het concept-Nationaal Programma Landelijk Gebied en het bijbehorende milieueffectrapport ligt ruim een maand ter inzage. Op het plan kunnen tot en met maandag 26 februari zienswijzen worden ingediend.

In het NPLG beschrijft het kabinet de nationale en regionale doelen voor natuur, water en klimaat. In het NPLG staat aangegeven dat er rond Natura 2000-gebieden overgangsgebieden komen.

Nieuw kabinet aan zet met NPLG

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) is niet van plan het NPLG zelf vast te stellen. Dat laat ze over aan het nieuwe kabinet. Wanneer er een nieuw kabinet is, hangt onder andere af van het verloop van de gesprekken tussen PVV, VVD, NSC en BBB over een nieuwe coalitie.

Het concept-NPLG is eerder al door het kabinet openbaar gemaakt. In verband met de vakantieperiode rond kerst is de consultatie pas nu opengesteld.

Kwaliteit water

Het NPLG is een uitwerking van de Europese afspraken over het behoud en herstel van natuur. Verder gaat het NPLG uit van de verplichtingen op het gebied van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Nederland moet in 2027 alle vereiste maatregelen genomen hebben om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te borgen. Van der Wal schrijft in de samenvatting van het NPLG: ‘We willen het beleid, de inrichting en het beheer van het watersysteem aanpassen aan het veranderende klimaat en zo schade en ontwrichting door weersextremen zoveel mogelijk beperken.’

Lees meer over het stikstofbeleid

Beheer
WP Admin