Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Plagiaat in glyfosaatprocedure niet wat het lijkt

Dat samenvattende teksten in het toelatingsdossier voor werkzame stoffen voor bestrijdingsmiddelen staan, betekent nog niet dat er sprake is van plagiaat.

Dat zegt minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister reageert op eerdere berichten dat bij de toelatingsprocedure voor het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat door Duitse onderzoekers plagiaat zou zijn gepleegd, onder andere door delen tekst over te nemen die rechtstreeks kwamen uit de dossiers van de aanvrager.

‘Samenvattingen gebruikelijk’

De minister legt uit dat in elk onderzoek samenvattingen worden gemaakt en dat het heel gebruikelijk is die samenvattingen op te nemen in andere rapporten, gevolgd door een wetenschappelijke beoordeling.

Geen reden om in Nederland in te grijpen

De minister ziet in de uitspraak van de rechtbank van Lyon om het gewasbeschermingsmiddel Roundup Pro 230 niet toe te laten geen reden om in Nederland in te grijpen. Middelen met glyfosaat worden op dit moment door het College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) opnieuw beoordeeld. Daarbij kijkt het Ctgb ook naar de aanwezigheid van hulpstoffen.

Beheer
WP Admin