In het Brusselse labyrint van achterkamertjes en belangen is het zaak om op de juiste deuren te kloppen, aldus Bert-Jan Ruissen. - Foto: Canva/Getty Images AlgemeenColumn

‘Piet Adema, vergeet Brussel niet!’

Piet Adema is de nieuwe landbouwminister. Een brief aan hem van Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid SGP in de parlementscommissies voor Landbouw, en voor Visserij.

Beste Piet Adema,

Als nieuwe minister van Landbouw, is Den Haag uiteraard belangrijk. En je zal veel stallen en kassen bezoeken om kennis te maken. Maar het echte werkterrein voor een landbouwminister zijn de wandelgangen van de EU-gebouwen.

In het labyrint van achterkamertjes en belangen is het zaak om op de juiste deuren te kloppen. Nederland is een relatief klein land, dus moet je slim en hard werken om steun en meerderheden te vinden. Maar dat is je wel toevertrouwd, als de constructieve Fries zoals ik je ken.

Duur kunstmest

De lijst met strijdpunten is lang. Denk aan de mestvervangers uit mineralenconcentraat. Nu de kunstmest schaars en ontstellend duur is, zoeken we toestemming voor vervangers uit dierlijke mest. Een milieuvriendelijke oplossing voor meerdere problemen, zou je denken. Maar de Europese Commissie wil nog geen toestemming geven. Als Europarlementsleden leggen we dit al jaren op tafel bij de EU-commissaris, maar hij wil niet bewegen.

Brussel en Natura 2000-gebieden

In je stapel documenten vind je vast ook het EU-wetsvoorstel voor Natuurherstel. De titel klinkt mooi: wie kan daar nu tegen zijn? Maar de kleine lettertjes verhullen dat onze EU-commissaris Frans Timmermans en zijn rechterhand Diederik Samson erg veel opzij willen zetten voor de natuur. Zo stellen ze voor dat boeren 10% van hun grond afstaan voor natuurlijke bermen. Nog meer gebieden dan de Natura 2000-gebieden moeten vrijgesteld als leefgebied voor diersoorten. Soms zelfs voor soorten die al 70 jaar niet meer voorkomen in een gebied!

Pas dus op dat je Nederland niet klem zet voor de komende jaren.

Gewasbescherming

En dan de gewasbeschermingsmiddelen. De EU verbiedt het ene na het andere middel en toepassing. Maar de beloofde groenere vervangers blijven uit. De EU-diensten zijn daarmee traag, maar de Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) doet er nog schepje traagheid bovenop. Slecht voor boer, milieu en voedselproductie!

Wolven

Tot slot, je kent vast de afschuwelijke foto’s van opengescheurde schapen en aangevreten kalveren en pony’s. De wolven zorgen voor steeds meer schade, ook in je eigen Friesland. Als je hecht aan de schapen- en melkveehouderij, kun je collega-minister Van der Wal aansporen om in Brussel een ontheffing aan te vragen om probleemwolven te beheren. Net als veel andere EU-landen al eerder deden.

Als SGP pleiten we al lang voor al deze zaken in Brussel. Wat zou het mooi zijn als de Nederlandse regering hier ook werk van gaat maken.

Er is veel te bereiken in Brussel voor wie dat wil en de weg weet

Op 17-18 oktober is je eerste landbouwraad met je collega-landbouwministers uit de EU, overigens in Luxemburg in plaats van Brussel. Laat zien waar je voor staat en wat je wilt. Want er is veel te bereiken voor wie dat wil en de weg weet.

Een van je voorgangers had zelfs een appartement in Brussel. Dat gaat wellicht wat ver, maar kies zeker een prettige hotelkamer en stevige schoenen voor je vele vervolg-afspraken!

Tot ziens, Gods zegen gewenst,

Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid SGP in de parlementscommissies voor Landbouw, en voor Visserij.

Beheer
WP Admin