Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenCommentaar

Piekbelaster, nog even geduld

Wie gebruik wil maken van de opkoopregeling voor piekbelasters moet nog even geduld hebben. Afgelopen week stond in het kabinet de aanpak van piekbelasters op de agenda, maar de ministers besloten het onderwerp nog een week door te schuiven.

Het duurt dus nog even voordat piekbelasters via een internet-tool kunnen vaststellen of zij in aanmerking komen voor de opgepluste landelijke beëindigingsregeling (LBV-plus) die minister Christianne van der Wal inzet om de stikstofneerslag in natuurgebieden te verminderen.

De regeling geeft ondernemers acht maanden de tijd om een keuze te maken. Als met de opkoopregeling 100 mol stikstofdepositie per hectare per jaar is weggenomen, kunnen meer verplichtende maatregelen achterwege blijven.

Gerichte gesprekken voeren

Als te weinig stikstofdruk wordt weggenomen met de opkoopregeling, gaat de minister ‘gerichte gesprekken’ voeren met bedrijven die piekbelaster zijn. Als dan nog niet voldoende resultaat is geboekt, volgt een ‘verplichtend instrumentarium’, heeft Van der Wal aangekondigd.

Welke bedrijven geconfronteerd kunnen worden met een verplichte aanpak, hangt af van de evaluatie die begin volgend jaar wordt uitgevoerd. Het is in elk geval niet de bedoeling dat alle 3.000 piekbelasters hiermee worden geconfronteerd.

Nog veel onduidelijk

Er is dus nog veel onduidelijk en onzeker. Als volgende week de internet-tool beschikbaar is, krijgen ondernemers antwoord op de vraag of ze in aanmerking kunnen komen voor de LBV-plus of voor een iets minder royale beëindigingsregeling.

Daarmee is iets meer duidelijk, maar meteen breekt met openstelling van de opkoopregelingen een periode aan waarin veel ondernemers tot een besluit moeten komen over de toekomst van hun bedrijf. Stoppen of doorgaan? En als je doorgaat, op welke manier dan? Het zijn vragen die uiteindelijk alleen maar door de ondernemer zelf beantwoord kunnen worden.

Lees meer over het stikstofbeleid

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin