Nederland heeft al afspraken over lucht, water en energie. Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

PBL: betere duurzame doelen nodig

Nederland moet betere doelen opstellen voor duurzame landbouw, consumptie en productie om te kunnen voldoen aan de internationale doelen van de Verenigde Naties in de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In september vorig jaar heeft de VN afspraken gemaakt over de ontwikkelingsagenda voor 2030. Er zijn afspraken gemaakt over duurzame consumptie, het uitbannen van armoede, het tegengaan van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit gelden voor alle landen, dus ook voor Nederland.

Ambities voor lange termijn vertalen naar nationale doelen

“Om de duurzaamheidsdoelen te voldoen, zal de politiek allereerst haar ambitieniveau voor de lange termijn moeten vaststellen en dit vertalen naar concrete nationale doelstellingen voor 2030. Hoewel Nederland voor de meeste doelen – zoals lucht, water en energie – al afspraken heeft, is een deel van de doelen niet of slechts gedeeltelijk terug te vinden in het huidige Nederlandse milieu- en natuurbeleid. Doelstellingen voor duurzaamheidseducatie ontbreken en doelstellingen voor duurzame landbouw en duurzame consumptie en productie zijn onvolledig”, aldus PBL.

Samenwerking ministeries en regionale overheden

Het planbureau adviseert om bij het opstellen van de doelen goed samen te werken tussen de betrokken ministeries en regionale overheden, omdat de doelstellingen vaak bij meerdere overheden spelen. In Nederland zijn in veel gevallen generieke doelstellingen gesteld, waarbij meerdere doelen in één keer worden aangepakt. De doelstelling voor duurzame landbouw gaat bijvoorbeeld ook over het aanpakken van problemen rond water- en energiegebruik.

PBL waarschuwt dat bij het opstellen van beleid wel zal moeten worden voorkomen dat het halen van de nationale doelstellingen leidt tot het verplaatsen van productie naar het buitenland en zo tot milieuproblemen elders in de wereld.

Beheer
WP Admin