<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Parlement Brandenburg stemt in met wetsvoorstel intensieve veehouderij

Het parlement van de Duitse deelstaat Brandenburg heeft voor het wetsvoorstel van de regering gestemd over de intensieve veehouderij. Het wetsvoorstel is een compromis tussen de regering en het actiecomité ‘Agrarwende Berlin-Brandenburg’.

Boerenorganisaties Bauernverband, Bauernbund en ISN waren niet betrokken bij de totstandkoming van het compromis. In een eerdere reactie noemden zij de handelswijze van de regering achterbaks. Het actiecomité had medio januari 2016 100.000 handtekeningen verzameld om een referendum te houden over de intensieve veehouderij. Daarmee haalde zij ruimschoots het minimum vereiste aantal van 80.000 handtekeningen.

Financiering beperkt, luchtwasser verplicht

Het wetsvoorstel beperkt de financiering van stallen, verplicht luchtwassers voor grote bedrijven, voorziet in een dierenwelzijnsplan en geeft burgers meer invloed op vergunningaanvragen.

Het parlement name het voorstel aan met 69 stemmen voor, 3 tegen en 9 onthoudingen. Met het aannemen van het wetsvoorstel is het referendum definitief van de baan.

Baurnverband voerde actie tegen wetsvoorstel

Boerenorganisatie Bauernverband Brandenburg demonstreerde op de dag van de stemming voor het parlementsgebouw tegen het wetsvoorstel. Zij zijn vooral boos omdat ze niet bij het compromis zijn betrokken.

De details van het wetsvoorstel moeten nog nader worden uitgewerkt door de overheid met het actiecomité en boerenorganisaties.

Beheer
WP Admin