AlgemeenNieuws

Pachtakkoord van de baan

Den Haag – Een akkoord over een nieuw pachtstelsel is van de baan. Drie organisaties die pachters vertegenwoordigen hebben hun medewerking aan het zogenoemde akkoord van Spelderholt opgezegd.

Dat laten betrokken partijen weten. Voor de Bond van Landpachters (BLHB), LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) bieden aanpassingen van begin juli ‘onvoldoende basis voor een akkoord’.

Overgangsrecht is twistpunt

Het akkoord had aanvankelijk draagvlak, maar op een punt konden pachters en verpachters het niet eens worden. Het gaat daarbij om de pachtvorm reguliere pacht. Verpachters willen het overgangsrecht beperken, maar pachters willen dat de huidige vorm van reguliere pacht in stand laten, dus onbeperkt overgangsrecht. Volgens de BLHB, LTO en NAJK wordt het kernprobleem, liberale pachtvormen korter dan zes jaar die ‘duurzame, langjarige pachtvormen’ verdringen, ook na nieuw overleg niet opgelost.

Uitgangspunt van het nieuwe systeem zou zijn dat de pachtprijs afhangt van de duur van het contract en de mate van bescherming voor de pachter.

Vijf pachtvormen beschreven

In het akkoord van Spelderholt zijn vijf pachtvormen beschreven: nieuwe reguliere pacht met een eerste termijn van minimaal zes jaar (twaalf jaar voor hoeves), loopbaanpacht voor ten minste 25 jaar, teeltpacht voor los land voor teelten met een hoog rendement waarbij de pachtduur samenhangt met de duur van de teelt, pacht van kleine oppervlakten en flexibele pacht waarbij de Grondkamer achteraf de pachtprijs kan aanpassen.

Om van de huidige pacht over te gaan op het nieuwe sys­teem zou een overgangsrecht geregeld moeten worden, zodat huidige pachters met lopende contracten niet onmiddellijk met nieuwe regels worden geconfronteerd. Daar waren de partijen het dus nog niet over eens.

Beheer
WP Admin