<em>Foto: Oxfam Novib</em> AlgemeenNieuws

OxfamNovib hamert op landrechten

OxfamNovib stelt dat de landrechten van miljarden mensen, vooral boeren, niet goed geregeld is.

Het gebrek aan landrechten schendt niet alleen de mensenrechten maar leidt volgens de NGO ook tot meer opwarming van de aarde en ondermijnt economische ontwikkeling. De conclusies staan in het rapport “Common Ground” dat woensdag wordt gepresenteerd.

Het rapport is de aftrap van een nieuwe “Land Rights Now”-campagne. Zo’n 300 organisaties ondersteunen de campagne. De coalitie wordt geleid door Oxfam, de International Land Coalition en Rights and Resources Initiative. De coalitie roept overheden op landrechten te beschermen en het gebied dat onder de controle van lokale gemeenschappen valt, wettelijk te erkennen en te verdubbelen.

Boeren weggestuurd

In Zuid-Azië en Zuid-Amerika zijn landrechten het minst gegarandeerd. Het gebrek aan rechten weerhoudt boeren ervan te investeren en maakt het voor hen ook lastig krediet los te krijgen bij banken. Volgens OxfamNovib is het wegsturen tot verjagen van boeren voor het opzetten van grote bedrijven of landerijen die economische groei moeten brengen dan ook kortzichtig.

Farah Karimi, algemeen directeur OxfamNovib: “Overal ter wereld raken mensen en gemeenschappen hun land kwijt onder druk van overheden of bedrijven, terwijl er toenemend bewijs is dat de wettelijke erkenning van landrechten bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering en armoede. Zo vindt er bijvoorbeeld minder kap plaats in door gemeenschappen beheerde bossen.”

Karimi pleit ervoor dat vrouwen ook betere landrechten krijgen. In ontwikkelingslanden zijn veel boeren vrouw. Het gaat dus niet alleen om landrechten, maar ook om vrouwenrechten.

Beheer
WP Admin