Overschrijding fosfaatplafond niet gemeld AlgemeenNieuws

Overschrijding fosfaatplafond niet gemeld

Nederland heeft de Europese Commissie niet gemeld dat er problemen zijn met de voorwaarden van de huidige derogatie op de mestnormen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

“De Commissie zal de situatie in Nederland blijven monitoren en zal de nodige maatregelen nemen als daar aanleiding voor is”, aldus de Commissie. “We kunnen niet speculeren op de vraag of overschrijding van het fosfaatplafond ertoe zal leiden dat de derogatie wordt ingetrokken. De Commissie kan verschillende maatregelen nemen, afhankelijk van de situatie.”

Niet boven niveau van 2002

De Nitraatrichtlijn stelt geen grenzen aan de fosfaatproductie in de veehouderij. Wel is bij het verstrekken van derogatie aan Nederland afgesproken dat Nederland ervoor zal zorgen dat de mestproductie zowel als het gaat om stikstof als om fosfaat niet boven het niveau van 2002 zal komen.

Afgesproken is dat dierrechten voor pluimvee en varkens behouden blijven gedurende de derogatie en dat per 2015 een deel van het mestoverschot in de melkveehouderij wordt verwerkt.

Fosfaatplafond sinds vorig jaar overschreden

Het fosfaatplafond wordt sinds vorig jaar overschreden. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil daarom fosfaatrechten invoeren voor de melkveehouderij, waarmee de fosfaatproductie in 2018 weer onder het fosfaatplafond moet komen. Daarmee zal de fosfaatproductie in de tussenliggende jaren boven de afgesproken norm uit komen.

‘Weinig kans op mineralenconcentraat als kunstmestvervanger’

“Staatssecretaris Van Dam maakt weinig kans om mest die wordt geëxporteerd buiten het fosfaatplafond te houden. Ook toestemming voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger lijkt weinig kans van slagen te hebben”, zeggen de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) na een gesprek met afgevaardigden van het nitraatcomité in Brussel.

‘Nieuwe derogatie na 2017 wordt moeilijk’

NMV en DDB zijn bezorgd over de gang van zaken rondom de derogatie. Het Nitraatcomité is slecht op de hoogte van de Nederlandse fosfaatoverschrijding en heeft nog geen enkele officiële bekendmaking van de Nederlandse autoriteiten ontvangen, aldus de belangenorganisaties. “Nu Nederland aantoonbaar niet heeft voldaan aan de overeengekomen afspraken in de huidige derogatie, heeft Nederland een ‘juridisch probleem'”, kregen DDB en NMV te horen in Brussel. De melkveehouders vrezen dat een nieuwe derogatie voor de periode na 2017 moeilijk wordt.

Beheer
WP Admin