Opdrachtnummer 196156/Boerderij Jonge grutto Weidevogelbeheer AlgemeenNieuws

Overijssels actieplan behoud weide- en akkervogels

Overijssel heeft een actieplan Weide- en Akkervogels in het leven geroepen.

Volgens de provincie is dat hard nodig omdat het niet goed gaat met veel soorten weidevogels, zoals de grutto. Met het actieplan wil de provincie in ieder geval bereiken dat de weidevogelstand op het huidige niveau blijft in natuur- en landbouwgebieden.

Agrarische collectieven

In de landbouwgebieden wordt het natuurbeheer door agrarische collectieven uitgevoerd. Deze agrarische collectieven gaan voor het behoud van de weidevogels hun natuurbeheer intensiveren en uitbreiden. Voor het actieplan Weide- en Akkervogels is tot en met 2020 € 2,4 miljoen extra beschikbaar. Dit is geld dat Overijssel van het Rijk krijgt. De landelijke overheid stelt dat beschikbaar voor het behoud van weidevogels in Nederland.

Jonge grutoo. Volgens de provincie Overijssel gaat het niet goed met veel soorten weidevogels, waaronder de grutto. - Foto: Penn Communicatie

Jonge grutoo. Volgens de provincie Overijssel gaat het niet goed met veel soorten weidevogels, waaronder de grutto. – Foto: Penn Communicatie

Verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij: “De weidevogel is onlosmakelijk verbonden met ons Nederlandse cultuurlandschap. En dat moeten we in stand houden. Goed dat we in Overijssel maar ook in de rest van Nederland de handen uit de mouwen steken om de weidevogels te behouden. En de kracht van ons Overijsselse actieplan is dat dat gedaan wordt door de leden van de agrarische collectieven. Want het is juist in het boerenland waar we de weidevogels vinden.”

Beheer
WP Admin