AlgemeenNieuws

Overijssel wil gans hele jaar bestrijden

Zwolle – Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het nieuwe Faunabeheerplan overgenomen, dat de Faunabeheereenheid begin mei heeft aangeboden. Een belangrijk punt in het plan is het inzetten op maximale schadebestrijding van ganzen in combinatie met een goede monitoring van de aantallen. Overijssel wil daartoe de mogelijkheid scheppen het hele jaar rond op overlastgevende ganzen te jagen. Natuurorganisaties zijn woedend over het nieuwe plan.

In het nieuwe Faunabeheerplan zijn de concrete beheermaatregelen voor de periode 2014-2019 uitgewerkt. Een belangrijk onderdeel van het Faunabeheerplan 2014-2019 is de ganzenparagraaf. Gedeputeerde Staten van Overijssel wil boeren en grondeigenaren de maximale wettelijke ruimte geven om schade aan gewassen door ganzen te beperken. De reden is dat het aantal ganzen en daarmee de schade aan gewassen sinds 2005 (€350.000) fors is toegenomen (€750.000 in 2013) en zal blijven stijgen als niet wordt ingegrepen.

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Hester Maij is in het nieuwe plan een optimale balans gevonden tussen natuur en schadebestrijding. “Met deze maatregelen voldoen we aan onze internationale verplichtingen wat betreft de bescherming van trekganzen en komen we tegemoet aan de roep voor maximale mogelijkheden van schadebestrijding. We zetten in op maximale schadebestrijding, maar in combinatie met monitoring van de aantallen ganzen in Overijssel. Op basis van de monitoring kunnen de mogelijkheden voor schadebestrijding eventueel worden bijgesteld.” Het faunabeheerplan 2014-2019 ligt van 26 mei tot en met 6 juli ter inzage in het provinciehuis.

Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel reageren woedend op de plannen van Overijssel. Trekganzen horen in Nederland vier maanden winterrust te krijgen, aldus de natuurclubs. De organisaties zullen op hun terreinen in Overijssel niet aan het ganzenplan meewerken, zo hebben ze gedeputeerde Hester Maij donderdag in een brief laten weten.

De drie organisaties beraden zich op juridische stappen tegen de provincie. ,,We zijn zeer teleurgesteld. Overijssel mist een kans om de reputatie van betrouwbare overheid te bevestigen”, staat in de brief aan Maij.

De provincies sloten in 2012 een ganzenakkoord met natuurbeschermers, boeren en jagers. In december 2013 blies Friesland dit akkoord op en nu moeten alle provincies eigen afspraken maken over de ganzenoverlast. Overijssel is de eerste provincie die de door natuurbeheerders zo gewenste winterrust voor trekganzen schrapt. De provincie vindt dat nodig omdat de schade die boeren lijden door de ganzen steeds verder oploopt.

De natuurclubs stellen dat Nederland een internationale verantwoordelijkheid heeft om de kwetsbare trekganzen te beschermen. Nederland is een van de weinige overwinteringsgebieden voor deze dieren. Gewasschade treedt in de winter nauwelijks op, zeggen zij. De organisaties willen alleen meewerken aan het afschieten van ganzen in de zomer, als de winterrust is gegarandeerd. ,,Uw besluit zal onuitvoerbaar blijken, aangezien de terreinbeherende organisaties niet meedoen”, zo waarschuwen zij Overijssel.