<em>Foto: Bert Jansen</em> AlgemeenNieuws

Overijssel bijna door asbestbudget heen

Ook in Overijssel is het budget dat beschikbaar is om asbestdaken te saneren en vervolgens te voorzien van zonnepanelen bijna op.

Dat blijkt uit een bericht op de website asbestvanhetdak.nl. Daarmee is Overijssel de 6e provincie waar het provinciale subsidiepotje voor asbestsanering bijna leeg is. In de provincies Zeeland, Limburg, Noord-Brabant, Groningen en Flevoland is het al niet meer mogelijk subsidie aan te vragen.

Beschikbaar budget niet bekend

Volgens landelijk projectleider van het project ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, Arjen Drijgers, gaat het behoorlijk hard met de subsidiepotten. “Met de provincies is afgesproken dat ze op tijd laten weten dat er een einde aan de subsidiemogelijkheden komt. Het is niet aan te geven hoeveel budget nog beschikbaar is als een provincie laat weten dat het subsidiepot bijna is uitgeput. De totale subsidiepot is over de provincies verdeeld naar rato van het aantal boeren per provincie. Provincies bepalen dat zelf, maar in ieder geval betekent zo’n mededeling dat aanvragers van subsidie er rekening mee moeten houden dat hun aanvraag in de komende weken of maanden wel eens buiten de boot kan vallen.”

Kritisch over sanering alle daken voor 2024

Drijgers vindt dat het dit jaar goed loopt met de asbestsanering. “We hebben al driekwart van onze doelstelling voor dit jaar gehaald, de rest gaat zeker goed komen.” Wel is Drijgers kritisch over de totale sanering van alle asbestdaken voor 2024, het moment waarop ze verboden worden. “Er is afgesproken dat we 4 miljoen vierkante meter asbestdak per jaar saneren. In totaal ligt er echter zo’n 100 miljoen vierkante meter asbest bij boeren op het dak. Er is dus nog wel heel veel te saneren tot 2024.”

Beheer
WP Admin