<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Oude saneringsovereenkomst blokkeert niet gebruik stikstofdepositie

Een veebedrijf in het Limburgse Sevenum behoudt de verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het wijzigen en uitbreiden van het bedrijf. Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS).

Gemeente Sevenum heeft juist gehandeld met de door de Stichting Mobilisation for the Environment en de vereniging Leefmilieu aangevochten externe saldering, aldus de RvS. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben, om de uitbreiding van veehouderij uit Sevenum (die ligt in de omgeving van het Natura-2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel) mogelijk te maken, de ingetrokken milieuvergunning van de veehouderij Hoogbroek uit Sevenum betrokken. Het gaat om een in 2014 ingetrokken vergunning voor twee stallen met respectievelijk 21.000 vleeskuikens en 1.650 vleeskuiken. Voor datzelfde bedrijf had de burgemeester van Horst aan de Maas in 2011 al een saneringsovereenkomst gesloten.

Ingetrokken emissierechten

Volgens de bezwaarmakende milieuorganisaties zijn de in 2014 ingetrokken emissierechten door de saneringsovereenkomst uit 2011 ‘niet-bestaande emissierechten’, die niet gebruikt hadden mogen worden en is er geen directe samenhang tussen beide acties.

De Raad van State ziet dat echter toch anders. De saneringsovereenkomst uit 2011 maakt niet dat milieuvergunningverplichtige activiteiten zoals die plaatsvonden binnen het gestopte bedrijf niet direct samenhangen met de exploitatie van het zijn activiteiten uitbreidende bedrijf. Dat er wel degelijk een samenhang is blijkt volgens de RvS uit het feit dat de saneringsovereenkomst niet zelf leidt tot intrekking van de milieuvergunning. Daar was een apart intrekkingsbesluit voor nodig. Tot het moment van dat intrekkingsbesluit in 2014 bestonden de stikstofdeposities van de gestopte bedrijf nog steeds. De ingetrokken vergunning voor stikstofdepositie uit 2014 mocht daarom gebruikt worden voor de uitbreidingsvergunning uit 2015, aldus de Raad.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin