AlgemeenOpinie

Oud-akkerbouwer is ondernemer voor verhuur chalets en caravans

Arnhem – De verhuur van chalets en luxe stacaravans vormt een onderneming. De correctie van de herinvesteringsreserve (HIR) is niet terecht. De HIR gevormd bij de verkoop van een akkerbouw-/tuinbouwbedrijf aan een projectontwikkelaar blijft in stand. Ook de verhuiskostenaftrek blijft in stand.

Kort samengevat is de uitspraak van het Hof in Arnhem de volgende:
Een agrariër en zijn echtgenote drijven in maatschapsverband een akkerbouwbedrijf/tuinbouwbedrijf. In het jaar 2001 verkopen zij de woning en bedrijfsgebouwen aan een projectontwikkelaar. In het jaar 2002 vindt de juridische levering plaats. Bij de verkoop wordt een boekwinst gerealiseerd van € 353 890. Hiervoor vormen zij een HIR.

In het jaar 2003 besluiten zij chalets en luxe stacaravans te gaan verhuren aan derden. Zij verzorgen samen alle voorkomende werkzaamheden. Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelt de inspecteur dat de verhuuractiviteiten niet zijn aan te merken als onderneming, als gevolg waarvan ze geen gebruik kunnen maken van de toepassing van de HIR en de verhuiskostenaftrek. Hier zijn de ondernemers het niet mee eens.

Hof Arnhem maakt korte metten met de correcties van de inspecteur. De correctie van HIR is onjuist. De enkele reden dat de persoon die een onderneming start geen ervaring heeft in de branche, is geen reden om aan te nemen dat redelijkerwijs (objectief) geen positief resultaat kan worden verwacht.
Ook de omstandigheid dat de chalets/stacaravans verspreid waren over drie campings die wat verder van de woonplaats van de ondernemers zijn gelegen, brengt naar het oordeel van het hof niet mee dat bij de start van de verhuuractiviteiten (objectief) geen positief resultaat kon worden verwacht. Van de verhuur van chalets/stacaravans kan in beginsel een positief resultaat worden verwacht.

De ondernemers kunnen vervolgens ook aanspraak maken op de verhuiskostenaftrek omdat zakelijke motieven in overwegende mate ten grondslag hebben gelegen aan de verhuizing in het jaar 2002. Het hoger beroep van de inspecteur wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Beheer
WP Admin