AkkerbouwNieuws

Organisatie voor vlas- en hennepteelt in oprichting

Zoetermeer – De vlas- en hennepsector richt een nieuwe vereniging op van waaruit de belangen worden behartigd van telers en verwerkers van vlas en hennep en van de zaaizaadbedrijven in deze sector.

Dat meldt het Productschap Akkerbouw (PA). De vereniging wordt opgericht vanwege het opheffen van het productschap.

De nieuwe organisatie wil ook het aanspreekpunt zijn voor bedrijven die vlas- en hennepproducten toepassen, dienstverlenende bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden.

De oprichting vindt plaats op donderdag 15 mei in Terneuzen.

Beheer
WP Admin