Opvolger Milieukeur aangescherpt AkkerbouwNieuws

Opvolger Milieukeur aangescherpt

Het duurzaamheidskeurmerk On the Way to Planetproof, dat Milieukeur opvolgt, is op verschillende punten aangescherpt.

Dat bleek bij de lancering donderdag 1 maart in Naaldwijk. Uit monitoring moet blijken of de aanscherping voor alle teelten haalbaar is. “Veel wijzigingsvoorstellen uit de hoorzitting van eind januari zijn overgenomen”, laat Stichting Milieukeur (SMK) weten.

Bonus- en maluspunten

Telers moeten straks met bonus- en maluspunten een bepaald niveau bereiken. Een aantal groene middelen draagt niet meer bij aan het minimum aantal bonuspunten, aangezien het feitelijk geen vervangers zijn voor chemische bestrijdingsmiddelen. Greenpeace had daartegen bezwaar aangetekend.

Ook is bepaald dat open teelten 10 bonuspunten moeten verzamelen met keuzemaatregelen die goed zijn voor natuur en milieu. Voor bedekte teelten is de lat op 7 punten gelegd, omdat in deze teelten minder mogelijkheden bestaan voor vrijwillige milieumaatregelen.

Op verzoek van brancheorganisatie voor gewasbeschermingsmiddelen Nefyto is voor een aantal stoffen een versoepeling doorgevoerd.

Inkoopnorm

Volgens adviesbureau CLM is in het nieuwe keurmerk het ambitieniveau ten minste gelijk is gebleven aan Milieukeur, op onderdelen is het aangescherpt. Dit was voor Greenpeace en Jumbo een belangrijke voorwaarde om de nieuwe standaard te ondersteunen en deze te hanteren als inkoopnorm.