AlgemeenOpinie

Optimisten

Sommige boeren denken nog dat het melkquotum blijft.

Wie de noteringen voor melkquotum een beetje volgt, kan zich verbazen over hoeveel er voor betaald wordt. Per kilo vet zo’n €16, dat is 70 cent per kilo melk. Bij normale melkprijzen van 35 cent, waar alle productiekosten (30 cent, exclusief eigen arbeid) vanaf moeten, is dat er nooit meer uit te melken. Het quotum wordt immers over ruim drie jaar, per mei 2015 afgeschaft.
Ik denk dat veel kopers wel weten dat ze met restkosten blijven zitten. Ze zijn hun bedrijf aan het uitbreiden, juist met het oog op het afschaffen van het quotum. Meer grond, een grotere stal. Om die nu al rendabel te maken moet er nu quotum bij. Ze hebben nu al uitgebreid omdat ze alleen vee van de eigen bloedlijn willen. Of omdat ze in 2015 niet ineens een grote uitgave kunnen doen, vanwege de cashflow. Of omdat de bank vindt dat een investering benut moet worden. Of ze willen op tijd een grotere levering aan hun zuivelfabriek op papier hebben, om straks geen afzetprobleem te krijgen.
Dat een deel van de kosten van het quotum niet via de melk goedgemaakt gaat worden, is voor hen overkomelijk. Ze zien de aankoop van (te duur) quotum als onderdeel van de investering voor verdere groei. Ik zeg niet dat ze gelijk hebben, want met alle extra capaciteit is het zeer de vraag wat de melkprijs tegen die tijd gaat doen. Ik vrees dat een aantal groeiers van nu zich na 2015 nog wel eens achter de oren krabt.
Ik hield onlangs een inleiding voor een afdeling van LTO-Noord (nee, niet mailen, want inleidingen houd ik zelden). Dat was een mooi moment om bovenstaande overwegingen aan de boeren voor te leggen. Daar werd mijn analyse gedeeld. Maar er kwam er een bij waaraan ik niet had gedacht. Ik kreeg te horen dat er melkveehouders zijn die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Die denken dat het quotum na 2015 nog wel blijft bestaan. Of dat er een vergoedingsregeling komt. Zulke boeren zijn óf naïef óf het zijn hele grote optimisten.

Beheer
WP Admin