AlgemeenNieuws

Oproep tot meer ruimte voor afspraken duurzaamheid

Den Haag – Het kabinet moet meer ruimte maken voor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven. Deze oproep doet een brede maatschappelijke coalitie aan minister Kamp van Economische Zaken. Initiatiefnemers van de oproep zijn VNO-NCW, MKB-Nederland, Natuur & Milieu, MVO Nederland, de Groene Zaak en het MVO Platform. Een groot aantal andere organisaties, waaronder LTO Nederland, heeft de oproep ondertekend.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt in een aantal gevallen dat er sprake is van kartelvorming, waardoor afspraken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de prullenbak moeten. Bijvoorbeeld bij de sluiting van kolencentrales in het energieakkoord en diervriendelijk kippenvlees. Bedrijven zijn hierdoor terughoudend geworden om te verduurzamen of maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bijvoorbeeld omdat er geen afspraken gemaakt mogen worden over het doorberekenen van hogere kosten.

De ondertekenaars willen dat het kabinet belemmeringen in het Europese en nationale mededingingsrecht en de toepassing daarvan snel wegneemt. Samenwerking tussen bedrijven onderling en met maatschappelijke organisaties voor duurzaamheid is immers van wezenlijk belang in de overgang naar een duurzame economie.

Afspraken tussen bedrijven vallen onder het kartelverbod als ze de concurrentie beperken en consumenten of bedrijven benadelen. Daar zijn uitzonderingen op als voldaan is aan voorwaarden. De uitleg van die voorwaarden door de minister van Economische Zaken heeft echter niet geleid tot duidelijkheid en bewegingsruimte, zo blijkt uit uitspraken van de ACM. Op die manier worden bedrijven en sectoren voorzichtig om afspraken te maken.

De ondertekenaars van de brief roepen de politiek op tot een fundamentele herbezinning, om duurzaamheidsafspraken voldoende ruimte te geven. De Tweede Kamer debatteert op donderdag 18 juni over duurzaamheid.

Beheer
WP Admin