AlgemeenOpinie

Oppervlaktewater is schoner maar niet genoeg

De waterkwaliteit wordt de komende jaren een heikel punt. Dat blijft voor boeren niet zonder gevolgen.

Goed nieuws: de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat vooruit. Er zit minder stikstof en fosfaat in. Dat meldt wateronderzoeksinstituut Deltares. De onderzoekers schrijven dit toe aan het mestbeleid. Het is goed om te horen dat alle inspanningen op dit gebied niet voor niks zijn gedaan. Het mestbeleid werpt resultaat af! Dat mag ook wel eens geconstateerd.

Teleurstellend : drinkwaterbedrijf ziet geen verbetering in grondwater

Dan het slechte nieuws: het is nog lang niet genoeg. Meer dan de helft van de metingen komt nog altijd boven de normen voor waterkwaliteit. Na al die jaren van mestbeleid is dat dus de teleurstellende werkelijkheid. De drinkwaterbedrijven klagen zelfs dat verbeteringen in het grondwater nog niet eens meetbaar zijn. Grondwater is voor hen de belangrijkste bron.

Op veel plekken nog te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen

En dan hebben we het alleen nog maar over nutriënten. Ook sporen van gewasbeschermingsmiddelen komen op veel plekken nog in te grote gehaltes voor. Vewin-directeur Renée Bergkamp stelt in een interview in dit nummer dat de tijd nu rijp is om door te pakken en maant de landbouw om niet met de hakken in het zand te staan. Er is de afgelopen jaren te weinig gebeurd, vindt zij, vooral ook op het gebied van gewasbescherming. In wat ze noemt een wake-up-call roept ze om drastischer maatregelen, zoals 90 procent driftreductie in plaats van de voorgenomen 75 procent, bredere teeltvrije zones, strengere certificering en uitgebreidere bescherming van drinkwaterwingebieden. Ook de onderzoekers van Deltares bezigen dreigende taal. Zij vinden dat aanscherping van het mestbeleid nodig is, als de gehaltes niet genoeg dalen.

Boer moet gaan investeren in nieuwe technieken

Dit is nog ietwat voorbarig. De inkt van de nieuwe mestwet is amper droog, de maatregelen die daar bij horen, worden nu pas uitgevoerd. Evenzo zijn er op het gebied van middelengebruik net nieuwe afspraken. Dus ho even, kom niet te snel met nieuwe dreigementen. Maar boeren zijn gewaarschuwd: er is veel gedaan, maar er moet nog meer gebeuren. Nieuwe investeringen in nieuwe technieken zullen gevraagd worden. We zijn er nog niet.