Foto: ANP XTRA AlgemeenNieuws

Opnieuw vergunning veehouderij Koolen geschorst

Opnieuw een tegenslag voor internetmiljonair Kees Koolen: de bouw van zijn veebedrijf is weer uitgesteld.

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft donderdag de bijgestelde omgevingsvergunning geschorst voor zijn geplande bedrijf in het Gelderse Wichmond. De rechter is er niet van overtuigd dat het bij het bedrijf Dutch Dairy Genetics (DDG) gaat om een intensieve veehouderij. Een dergelijk bedrijf is niet toegestaan op die locatie, volgens het geldende bestemmingsplan.

Melkveehouderij of intensieve veehouderij?

De gemeente Bronckhorst had de omgevingsvergunning bijgesteld nadat de rechtbank Gelderland de vorige omgevingsvergunning had vernietigd, omdat het bij DDG zou gaan om een intensieve veehouderij. Het ging in de vergunning niet meer om 72 stuks vrouwelijk jongvee en 20 fokstieren, maar om 70 melkkoeien en – nog steeds – 20 fokstieren. Daarnaast zouden er voorzieningen in de stal komen voor het melken van de koeien. Hiermee was het volgens Bronckhorst in de omgevingsvergunning een melkveehouderij geworden in plaats van een intensieve veehouderij.

Gelderse Natuur en Milieufederatie

Omwonenden en de Vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie besloten hierop naar de voorzieningen rechter van de Raad van State te stappen. Hun argument is dat het hier niet gaat om een ondergeschikte wijziging in de omgevingsvergunning, er zou een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden omdat het om een ingrijpende functiewijziging van het bedrijf gaat.

De rechter gaat mee in die zienswijze; het staat niet vast dat de wijzigingen van ondergeschikt belang zijn. Ook zouden nog steeds 20 fokstieren op het bedrijf worden gehouden. Dit zorgt ervoor dat de rechter niet automatisch kan aannemen dat hier geen sprake meer is van een intensieve veehouderij.

Eind van het jaar uitspraak verwacht

De voorzieningenrechter schorst daarom de bijgestelde omgevingsvergunning. Volgens advocaat Peter Goumans, die omwonenden vertegenwoordigt, zal de zaak waarschijnlijk eind van dit jaar duidelijk worden. Hij verwacht dat de Raad van State dan uitspraak doet in de aangespannen bodemprocedure.

Beheer
WP Admin