Foto: ANP AlgemeenNieuws

Opnieuw politieke druk op patentering planten

Het Europees Parlement gaat extra druk zetten om te voorkomen dat er patent kan worden verleend op groente en fruit.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema verwacht dat het parlement een resolutie zal aannemen waarin wordt uitgesproken dat het ongewenst is dat producten die door veredeling ontstaan zijn een patent kunnen krijgen. Eerder heeft de Europese Commissie naar aanleiding van uitspraken van het Europees Octrooibureau een verhelderende verklaring afgegeven, die tot doel had klaarheid te scheppen in het dossier. Het Europees Octrooibureau (EOB) liet zich echter niet leiden door de opvattingen van de Europese Commissie.

Monopolie op gewassen

Het EOB staat los van de Europese Unie. Alle EU-lidstaten zijn wel lid van het EOB, maar daarnaast zijn er ook andere landen lid. Huitema zegt dat patentering van groente en fruit kan leiden tot een monopolie op gewassen, met alle risico’s van dien. Monopolies kunnen tot ongewenste economische gevolgen leiden, maar ook tot fytosanitaire risico‘s, vindt Huitema.

Beheer
WP Admin