<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Opletten met bezwaar en overdracht betalingsrechten

15 mei 2016 is en blijft de uiterste datum voor het overdragen van betalingsrechten. Dat geldt ook voor bedrijven die bezwaar hebben gemaakt tegen de vastgestelde betalingsrechten of dat nog willen doen.

Dat meldt RVO.nl naar aanleiding van vragen die daarover binnenkomen.

Pro-forma

Wel kan een zogenoemd pro-forma bezwaar ingediend worden. Ook dat moet uiterlijk 15 mei 2016 worden ingediend als er betalingsrechten worden overgedragen. Met een pro-forma bezwaar hoeft niet gelijk het hele bezwaar ingediend te worden. De volledige onderbouwing van het bezwaar moet dan uiterlijk op 15 juni worden ingeleverd. De uitvoeringsorganisatie benadrukt dat altijd binnen de gestelde termijn bezwaar gemaakt moet worden, ook als dat een pro-forma bezwaar is.

Juiste gegevens doorgeven

Bij overdracht van rechten moet dat in het bezwaarschrift worden vermeld. Verder heeft RVO.nl de volgende gegevens nodig:

  • de naam en het KvK-nummer van de koper of huurder;
  • het aantal betalingsrechten dat wordt overgedragen;
  • is sprake van verkoop of verhuur;
  • bij verhuur heeft RVO.nl ook de einddatum van de verhuur nodig;
  • overdragen kan alleen aan een actieve landbouwer.

RVO.nl neemt contact op

Wanneer al een bezwaar is ingediend tegen de afwijzing van betalingsrechten, zonder aan te geven dat betalingsrechten worden overgedragen, dan is geen actie nodig volgens RVO.nl. Medewerkers van RVO.nl nemen dan contact op met de indiener van het bezwaar om te vragen of hij betalingsrechten wil overdragen.

Beheer
WP Admin