Foto: Peter Roek AkkerbouwOpinie

‘Oplappen flexwet is logische stap’

Minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt de land- en tuinbouw tegemoet in een flexwet. Een andere keuze had hij niet.

Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geeft het toe. De nog jonge Wet werk en zekerheid (WWZ) knelt in de land- en tuinbouw. De verplichte tussenpoos van 6 maanden kan in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) worden teruggebracht naar 3 maanden.

De reparatie geldt voor seizoenswerk dat maximaal voor 9 maanden kan worden verricht. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, zullen we maar zeggen. Alle lichten stonden al op rood toen de wet op 1 juli 2015 van kracht werd. Asscher wilde toen niet luisteren.

Ervaren werknemers kunnen elk jaar terugkeren

De oude regels rond seizoenswerk keren terug. Een ondernemer biedt mensen in het hoogseizoen werk en huurt ze na een tussenpoos van 3 maanden opnieuw in, zonder dat hij hen op grond van de ketenbepaling een vast dienstverband moet aanbieden. Zo kunnen ervaren werknemers elk jaar terugkeren op hetzelfde bedrijf.

Seizoenswerk speelt in veel hoofden misschien vooral in de tuinbouw. De teelten van asperges en aardbeien zijn inderdaad schoolvoorbeelden, maar zeker in de akkerbouwmatig geteelde koolgewassen, prei of bollen werken steeds meer (buitenlandse) arbeidskrachten. En voor diegene die er nu nog niks mee heeft, krijgt daar in de toekomst mogelijk wel mee te maken.

Ontslag en langdurige ziekte werknemers

De WWZ gaat verder dan flexwerk. Asscher kondigt ook aan de regelingen bij ontslag en langdurige ziekte van werknemers te vereenvoudigen; niet onbelangrijk voor kleine werkgevers. De transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte is voor het UWV.

De verlaging van de leeftijd voor het minimumjeugdloon van 23 naar 21 jaar leidt nog niet direct tot grote wijzigingen, maar de zorg van LTO Nederland over de concurrentieverhouding met het buitenland is terecht. Sommige EU-lidstaten kennen überhaupt geen minimumloon.

Beheer
WP Admin