Ophef over veemutaties storm in een glas water - Foto: Peter Roek RundveeOpinie

‘Ophef over veemutaties storm in een glas water’

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft op en rond 2 juli 2015 geen bovengemiddeld aantal veemutaties geregistreerd. De ophef over grootschalig anticiperend gedrag rond deze peildatum lijkt daarmee een storm in een glas water.

Toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken stuurde de betreffende brief op 2 juli 2015 rond 18.00 uur naar de Tweede Kamer. Iedereen in de zuivel wachtte al maanden op deze brief. Veehouders speelden verschillend in op deze peildatum voor toekenning van fosfaatrechten. Diegene die extra vee hield – tegen de beoogde opzet van de wet – blijkt achteraf spekkoper. De handelwijze heeft her en der kwaad bloed gezet.

‘Vermeende malversaties’

Inherent aan een dergelijke opzet is de geruchtenstroom over vermeende malversaties. Collega’s zouden voorinformatie hebben gehad en op het laatste moment nog grote partijen vee hebben aangevoerd. Ook zou er creatief met data zijn omgesprongen. Het is in ieder geval niet op grote schaal gebeurd. Een vergelijking met de invoering van de Interimwet in 1984, toen sommige gemeentehuizen tot twaalf uur ’s nachts open waren, blijft uit. Gelukkig.

Het laat onverlet dat in individuele gevallen waar wél een verdachte toename van het aantal dieren is, de overheid moet controleren. De extra check op die bedrijven is terecht. En dan moet het vizier snel weer op de invoering van het stelsel.

Beheer
WP Admin