Foto: Henk Riswick AkkerbouwVideo

Opbrengst pootsystemenvergelijking bepaald

Donderdag 5 september wordt gesproken over pootsystemenvergelijking Flevoland. Voorafgaand daaraan zijn de opbrengsten bepaald.

De pootsystemenvergelijking in de boerenpraktijk van Flevoland nadert zijn afronding. Jeroen de Winter van Aeres Hogeschool en Wesley Mintjes van Abemec nemen het proefrooiien voor hun rekening, Jan Jaap Daanje en Remco Kruit van Aeres wegen en meten de monsters.

Voordelen van alles-in-één-systeem

Naast elkaar in de vergelijking staan een min of meer traditioneel pootsysteem met aanaarden in een aparte werkgang en een alles-in-één-systeem. De vraagstelling is of het arbeidstechnisch interessante alles-in-één-poten ook naar behoren functioneert op klei tot 60% afslibbaar.

Uit de metingen komt een indruk van een iets hogere opbrengst bij alles-in-één. Niet statistisch keihard, maar reden genoeg om in ieder geval geval welwillend te kijken naar de andere voordelen van het alles-in-één-systeem, zegt Menk Oosterhuis van Abemec Zeewolde.

Aanmelden

Oosterhuis nodigt belangstellenden uit om donderdagavond 5 september vanaf 18.00 uur. met deelnemende telers en de studenten die het onderzoek doen verder te praten over wat de vergelijking heeft opgeleverd. Graag vooraf aanmelden via: zeewolde@abemec.nl

Lees ook: Opbrengst alles-in-één-pootsysteem lijkt iets hoger

Beheer
WP Admin