AkkerbouwOpinie

Oorverdovend stil

De landbouw in Nederland moet zich verenigen, en zich op een lobby in Brussel richten: één sterke landbouworganisatie. Het is echter akelig stil rond de Europese verkiezingen.

Een belangrijke datum: 22 mei. Dan vinden de Europese verkiezingen plaats. Het landbouwbeleid wordt voor het overgrote deel door Brussel bepaald. Daarom is het belangrijk voor de land- en tuinbouw dat er mensen in het

Europees Parlement komen te zitten die de sector begrijpen. De 26 europarlementariërs die namens Nederland voor vijf jaar worden gekozen, besluiten mee over zaken als GLB, vrijhandel, klimaat- en nitraatbeleid, dier- en plantgezondheid, onderzoek en noem maar op.

Echter, het blijft oorverdovend stil rondom deze Europese verkiezingen. Als er belangrijke verkiezingen in Nederland worden gehouden is er vrijwel elke avond een debat te volgen op televisie en staan andere media er ook bol van. Nu blijft het akelig stil. Alleen LTO besteedt er met een serie debatavonden aandacht aan.

Voor veel akkerbouwers is Brussel ver weg. Maar meer aandacht vanuit de akkerbouw is pure noodzaak. Het mag niet zo zijn dat regels voor de landbouw achter een bureau worden bedacht, zonder invloed vanuit de praktijk. Regelgeving op Europees niveau is al moeilijk genoeg, gezien de diversiteit in de Europese landbouw. Die regelgeving mag geen theoretisch gebeuren worden.

Landbouwregelgeving is voor het overgrote deel een Europese aangelegenheid. Hoofdzaken van de regelgeving worden daar bepaald. Nu in Nederland het ministerie van Landbouw is verdwenen, lijkt het erop dat de lobby en belangbehartiging in Nederland ook sterk is gereduceerd. Dat is te zien aan de ledenaantallen van de belangenbehartigingsorganisaties. Deze lopen snel terug. Betreurenswaardig.

Juist nu, met een toenemende macht in Brussel, zeker op landbouwgebied, moet de landbouw in Nederland zich verenigen en zich richten op de lobby in Brussel. Europa is te groot om door een verdeeld lobbyhuis in Nederland te worden beïnvloed. Samen sterk, moet het motto zijn.

Niet alleen de 26 Nederlandse vertegenwoordigers moeten worden geïnformeerd over de wensen van de landbouw. Op de in totaal 751 parlementsleden stellen zij weinig voor. De lobby zal meer Europees aangevlogen moeten worden, willen we toenemende invloed uitoefenen. Je afzetten tegen Brussel en tegen alles wat Europa is, is geen optie. Dat zal alleen maar op meer weerstand en onbegrip stuiten. De gedachte van ons terugtrekken uit Brussel is namelijk geen keuze. De Europese Unie heeft ook veel goeds gebracht. De keuze is: willen we als landbouw meepraten en Brussel beïnvloeden, of niet? Met alleen mopperen en klagen over de regelgeving komen we er niet.

Als we als landbouw – zowel de primaire sector als de toeleveranciers en afnemers – willen meedoen, dan begint dat bij één sterke land- en tuinbouworganisatie in Nederland. En dat kan alleen als we allemaal lid van de belangenbehartiging worden en echt gaan meedoen! Dan zijn we ook met meer mensen in Brussel om de regelgevers te beïnvloeden. Nu is het te stil …

Alles over de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie lees je in dit dossier!

Beheer
WP Admin