AlgemeenOpinie

Oogst verzekeren individuele keus

De afweging wel of geen verzekering te nemen tegen grote risico’s zoals een extreme stortbui is lastig. Tegenover een hoge premie staat een relatief kleine kans op schade gekoppeld aan onzekerheid over wat er uiteindelijk uitgekeerd wordt. Ook de nasleep van taxaties en andere rompslomp is een drempel bij het afsluiten van een oogstschadeverzekering.

Geen wonder dat maar heel weinig boeren gebruik maken van de gesubsidieerde mogelijkheid om zo’n verzekering af te sluiten. Nog geen zeshonderd zijn het er dit jaar. Zij kregen tweederde van hun premie vergoed door de overheid. Al met al toch goed voor een subsidiebedrag van in totaal bijna 6 miljoen euro.

Dus zijn veel bedrijven niet verzekerd tegen het soort kleine natuurrampen dat zich afgelopen weekend voltrok boven Zuidwest-Nederland. Daar viel meer dan 100 millimeter regen neerslag, met als gevolg ondergelopen percelen met soms kwetsbare gewassen zoals aardappelen.

Tot nu toe is er geen luide roep om hulp van de overheid. De kans dat die zou komen is ook maar klein. Den Haag heeft die verzekeringssubsidie juist in het leven geroepen om van het gedoe na elke stortbui af te zijn. Alleen bij extreme rampen en verwijtbare calamiteiten zijn vergoedingen mogelijk.

Getroffenen zijn nu nog druk met het beperken van de schade. Toch ziet het ernaar uit dat degenen die bewust het risico hebben genomen om zich niet te verzekeren, de gevolgen nu voor lief nemen. Het beleid heeft blijkbaar draagvlak, zelfs als het erop aankomt.