Partner
Kuil het product binnen 48 uur in door het te hakselen of fijn gesneden in balen te persen RundveePartner

Oogst binnenkort Snelle Lente Rogge

De oogst van de Snelle Lente Rogge nadert snel. Volg de ontwikkeling van het gewas en Buienradar nauwgezet om het ideale oogstmoment te bepalen.

Snelle Lente Rogge is een product afkomstig uit de hybride roggeveredeling van KWS en is speciaal ontwikkeld als voedergewas tussen twee teelten maïs. Snelle Lente Rogge laat ten opzichte van de traditionele snij- of bladrogge meer uitstoeling en een snellere lengtegroei in het voorjaar zien. Snelle Lente Rogge combineert de eigenschappen van een vanggewas met die van een eiwitproducent. Met Snelle Lente Rogge is de milieubelasting lager en is een veehouderijbedrijf voor haar noodzakelijke eiwitvoorziening minder afhankelijk van externe eiwitbronnen.

Kies het juiste oogstmoment

Het juiste oogstmoment is in groeistadium 37/39, het zogenoemde vlagbladstadium, waarbij het laatste blad zich uitrolt. Dit is bereikt bij een gewaslengte van ongeveer 70 cm. Veel beter is het om te maaien onder gunstige drogingsomstandigheden. Het weer is dus bepalend voor het maaimoment, meer nog dan de ideale gewaslengte. (Zie foto’s onderaan dit artikel).

Bij het maaien is een maaihoogte van 8-10 cm gewenst. Door deze maaihoogte aan te houden wordt contaminatie met gronddeeltjes en daarmee kwaliteitsvermindering voorkomen. Bij het maaien ligt het drogestofgehalte rond 20%.

Kies voor maaien voor een optimale droging door het gewas het beste gekneusd en breed weg te leggen. Een drogingstijd van maximaal 48 uur is gewenst om het ideale drogestofpercentage van het geoogste product van 30- 35% te realiseren.

De meest toegepaste manieren van oogsten zijn het hakselen of fijn gesneden product in balen te persen en vervolgens te wikkelen. Bij een latere oogst (begin mei) neemt door toename van de gewasmassa de drogestofopbrengst verder toe, maar door verdunning het eiwitpercentage juist af. Ook met het oog op het zaaiklaar maken en het zaaien van de maïs is zo lang wachten niet wenselijk.

Glyfosaat niet nodig

Voor een tijdige start van het groeiseizoen van de maïs is het wenselijk om na de oogst van de Snelle Lente Rogge zo snel mogelijk de stoppelbewerking, de bemesting, het ploegen en de zaaibedbereiding voor de zaai van maïs uit te voeren. Het gebruik van glyfosaat is voor of na deze bodembewerking niet nodig. Wanneer geploegd is voor zaai van de maïs, is hergroei en daarmee concurrentie op vocht en nutriënten met de volgteelt maïs niet aan de orde.

Voldoende vocht in bodem

Door de tijdige oogst van de Snelle Lente Rogge in april blijft er voldoende vocht in de bodem achter voor een vlotte start van de volgteelt maïs. Bovendien zijn er minder vocht en nutriënten nodig voor vertering van de achtergebleven gewasresten. Van een te droog zaaibed voor de volgteelt maïs is dan ook normaliter geen sprake.

Maai bij een stoppelhoogte van 8-10 cm.

Het optimale oogstmoment is bij een gewaslengte van 70 cm. - Foto's: KWS

Leg bij het maaien het gewas breed weg voor een optimale droging.

Kuil het product binnen 48 uur in door het te hakselen of fijn gesneden in balen te persen.

Beheer
WP Admin