Ontwikkeling groene gewasbescherming begint nu pas AkkerbouwAchtergrond

Ontwikkeling groene gewasbescherming begint nu pas

Nederland loopt achter wat betreft groene gewasbescherming in de open teelten. De Universiteit Utrecht start het project ‘Back to the roots’. “Planten met veel micro-organismen rond de wortels geven twee tot drie keer zoveel opbrengst.”

Groene gewasbescherming

Tuinders hebben in hun kassen al veel ervaring met groene gewasbescherming. De tuinders gebruiken in hun kassen al tientallen jaren natuurlijke vijanden om belagers te lijf te gaan. Maar in de akkerbouw komt de natuurlijke plaagbestrijding tot nu toe niet veel verder dan het telen van afrikaantjes (Tagetes) om aaltjes te bestrijden. In de bollenteelt wordt daar Japanse haver voor ingezet of bollenpercelen worden onder water gezet (inundatie) om de aaltjes te doden. Enkele proefbedrijven doen voorzichtig onderzoek naar de inzet van bacteriepreparaten om akkerbouwgewassen sterker te maken. “Nederland loopt wat betreft groene gewasbescherming achter op de Verenigde Staten”, constateert Joris Baecke, verantwoordelijk voor plantgezondheid bij LTO en lid van het Topteam Agro en Food.

“Er is werk aan de winkel.”

Natuurlijke middelen

Volgens Baecke, tevens akkerbouwer in Nieuw Namen, hebben telers baat bij groene gewasbescherming. Daarbij worden natuurlijke middelen gebruikt om belagers van de gewassen te onderdrukken. “De maatschappij is kritisch op het gebruik van chemische middelen. Afnemers van onze gewassen eisen zo weinig mogelijk residuen”, zei hij onlangs op een bijeenkomst in Driebergen. “Daarom willen telers zo veel mogelijk duurzame middelen gebruiken.”

Back to the roots

Om daar op in te spelen start de Universiteit van Utrecht (UU) met het project ‘Back to the roots’. Door het afweersysteem van planten beter te laten samenwerken met het bodemleven, kunnen gewassen een hogere opbrengst geven. Een team van Amerikaanse onderzoekers heeft berekend dat hierdoor in 20 jaar tijd de opbrengsten met 20 procent omhoog kunnen, terwijl de inzet van kunstmest met 20 procent omlaag gaat. Corné Pieterse, professor Plant-Microbe Interacties aan de UU, stelt dat micro organismen in de bodem planten weerbaarder maken tegen ziekten en plagen.

“Kasproeven tonen aan dat planten met veel micro organismen rond de wortels, twee tot drie keer zo veel verse opbrengst geven dan planten waar die micro organismen ontbreken. Een proef met radijszaad toont aan dat het gewas minder last heeft van fusarium als de micro-organismen in een coating om het zaad zitten. Wij hebben bodemschimmels geïsoleerd, die engerlingen en emelten voor 100 procent kunnen doden.”

Hogere opbrengst

Pieterse stelt dat de veredeling van gewassen altijd gericht is geweest op het verhogen van de opbrengst. “Wellicht dat andere eigenschappen daardoor verloren zijn gegaan, zoals het vermogen van de plant om effectief samen te werken met micro organismen in de bodem.”

Beheer
WP Admin