Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater Zuidoost-Brabant

Het waterschap Aa en Maas heeft met ingang van afgelopen woensdag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in voor het zuidoostelijk deel van het werkgebied.

Daar mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. In het werkgebied van het waterschap zijn er grote verschillen in grondwaterstanden en de hoeveelheid water in sloten en beken. Ten zuiden van Helmond viel er dit jaar aanzienlijk minder regen dan in de rest van het werkgebied.

Uitzondering

Er geldt overigens een uitzondering op het onttrekkingsverbod voor beken, sloten en kanalen waar voldoende water in aanwezig is. Dat geldt voor de Sambeekse uitwatering, het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en de Zuid Willemsvaart door Helmond. De uitzondering geldt tevens voor het blussen van branden, voor weidepompen om het vee te laten drinken en voor het onttrekken van water via peilgestuurde drainage.

Het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater geldt ook niet voor de bedrijfsmatige fruitteelt, groenteteelt, bloemen- en plantenteelt en bomenteelt. Daarentegen mogen gewassen en teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt – zoals gras, maïs, suikerbieten, aardappelen en granen – niet worden beregend met oppervlaktewater.

Reacties

Beheer
WP Admin