<em>Foto: Michel Zoeter</em> AkkerbouwAchtergrond

Onkruid vereist hoge prioriteit in bietenteelt

De suikerbieten ontwikkelen zich gemiddeld goed, meldt Suiker Unie. Wel vereist de onkruidbestrijding volgens de verwerker hoge prioriteit.

“Het onkruid groeit fors en is door het schrale weer van de afgelopen week behoorlijk afgehard”, neemt de agrarische dienst van de bietenverwerker waar.

Doordat de wind de laatste tijd vaak flink opstak, was het spuiten niet altijd op het juiste moment uit te voeren. Daarom zijn soms pittige combinaties ingezet en is de interval verkort. Dit heeft op verschillende percelen tot bladverbranding in de bieten geleid. Verder wordt aardappelopslag veel gezien en heeft korstvorming in een aantal gevallen tot overzaai geleid.

Machine breekt korst

In de Noordoostpolder is praktijkervaring opgedaan met de machine Agrideals om de korst te breken. Deze machine breekt de korst en belooft planten te sparen die al boven staan. De eerste ervaringen zijn positief.

Beheer
WP Admin