<em>Foto: Koos van der Spek</em> AkkerbouwOpinie

‘Oneerlijke concurrentie binnen EU’

De EU staat voor open grenzen en makkelijkere handel tussen lidstaten. Maar is dat wel altijd het geval?

Onlangs wilden we een vracht mooie blanke aardappelen verkopen aan een Duitse aardappelverpakker op pakweg 15 kilometer van ons bedrijf. Hij zei dat hij ze goed kon gebruiken, maar ze niet mocht kopen omdat hij enkel Duitse aardappelen mag verwerken. De supermarkten waar hij aan levert, hadden hem dit opgelegd.

Plaatselijke producenten wordt met zulke maatregelen een worst voorgehouden om meerwaarde voor hun product te creëren, zodat ze toch nog een boterham kunnen verdienen. Want door de open grenzen wordt de concurrentiestrijd tussen de producenten onderling tot op het bot uitgespeeld door onder meer de handel, verwerkende fabrieken en supermarkten. Hun visvijver is vele malen groter geworden en hierdoor kunnen ze producenten weer tegen elkaar uitspelen.

Onderscheiden van andere producenten

Als producent probeer je je te onderscheiden door jouw product als streekproduct te verkopen, of een andere innovatieve benaming aan je product te koppelen, in de hoop meerwaarde voor je product te krijgen. Hierdoor worden echter weer nieuwe barrières en grenzen opgetrokken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van open grenzen.

Deze problemen heeft de EU echter veroorzaakt. Zij zorgt ervoor dat achtergestelde gebieden gebruik kunnen maken van extra subsidies en andere voordelen (zoals goedkope leningen) om deze gebieden zich extra te laten ontwikkelen. Het gevolg is dat, als deze bedrijven eenmaal goed draaien, ze grote concurrenten zijn van de producenten elders. Hun kostprijs is door deze subsidies en dergelijke veel lager.

Oneerlijk speelveld

Dit geeft een oneerlijk speelveld. Niet alleen boeren en tuinders hebben hiermee te maken. Ook de transportwereld heeft het er al jaren zwaar mee. Goedkopere Oostblokchauffeurs worden vaker op binnenlandse ritten gezet. Soms zelfs met buitenlands kenteken, zodat geen wegenbelasting hoeft te worden betaald. Vaak hebben ze de vrachtauto met grote korting (ofwel subsidie) kunnen aanschaffen.

Sommige bedrijven spelen hier nog handiger op in en openen een kantoortje dan wel brievenadres in het betreffende land. Ook zijn er de tolheffingen en de brandstofprijsverschillen tussen lidstaten. Dit veroorzaakt weer nieuwe barrières. Wellicht zou een Europese tolheffing uitkomst kunnen bieden.

Harmonie behouden

Het zal niet meevallen om de harmonie in zo’n grote club als de EU te behouden. Toch moet men uitkijken dat niet opnieuw barrières worden opgetrokken, mede veroorzaakt door dit oneerlijke subsidiebeleid. Dan kunnen de landsgrenzen wel weg zijn, maar nog grotere barrières worden opgetrokken. Dat blokkeert de handel verder en maakt deze onoverzichtelijk, waardoor weer een oneerlijk speelveld wordt gecreëerd.

Beheer
WP Admin