Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Onduidelijkheid over strafvervolging na subsidiekorting

Het Hof Den Bosch komt deze week met een uitspraak die haaks staat op een eerdere uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Strafvervolging kan wel naast een eerder opgelegde subsidiekorting.

Het Hof Arnhem oordeelde in november 2015 nog dat, nadat een boer een randvoorwaardenkorting heeft opgelegd gekregen, niet voor hetzelfde feit ook nog strafrechtelijk vervolgd kan worden.

In Den Bosch kwam een zaak aan de orde waarbij tijdens een controle in 2012 door de NVWA varkens niet permanent konden beschikken over voldoende vers water. Voor dit feit werd in mei 2013 door de Dienst Regelingen een zogeheten randvoorwaardenkorting van 5% opgelegd aan de varkenshouder. In het geval van de varkenshouder komt dat neer op een korting van €138,55 op een totale subsidie van €2.771 over 2012.

Niet volgens Varkensbesluit gehandeld

In mei 2014 moest de varkenshouder voor dit feit in een strafzaak te recht staan voor de economische politierechter, omdat dat hij niet volgens het Varkensbesluit had gehandeld. In dit besluit staat dat varkens permanent de beschikking moeten hebben over vers water. De economische politierechter verklaarde het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk, omdat sprake zou zijn van een tweede vervolging van hetzelfde feit, hij was al gekort op zijn subsidie.

Nadat het OM in hoger beroep is gegaan oordeelt het Hof Den Bosch dat het bij een randvoorwaardenkorting niet gaat om een strafrechtelijke aangelegenheid. Subsidieverstrekking is een bestuursrechtelijke zaak, aldus het Hof. De subsidiekorting heeft dan ook een reparatoir karakter en beoogt niet – zoals het strafrecht – leedtoevoeging. De subsidiekorting is niet van strafrechtelijke aard, stelt het Hof, dus er is geen sprake van dubbele vervolging. Daarom wijst het Hof de zaak terug naar de economische politierechter om opnieuw deze zaak te behandelen, rekening houdend met de uitspraak van het Hof.

‘Afhankelijk waar je bedrijf is krijg je wel of niet te maken met strafvervolging na subsidiekorting’

Tweespalt in juridisch Nederland

Volgens advocaat Maurice Stassen van Linssen cs Advocaten uit Tilburg is er met deze uitspraak tweespalt in juridisch Nederland. “We hebben nu twee stromingen in het land over de vraag of na een subsidiekorting een strafvervolging mogelijk is. Hof Den Bosch zegt ja, en Hof Arnhem-Leeuwarden zegt nee. De uitspraken staan haaks op elkaar. De uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden ligt nu bij de Hoge Raad.” Stassen verwacht dat het een voordeel is dat die laatste uitspraak als eerste door de Hoge Raad wordt behandeld. Stassen is een voorstander van de visie van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Stassen: “Voorlopig hebben we nu de situatie in Nederland dat afhankelijk van waar je boerenbedrijf gevestigd is je te maken krijgt met wel of geen strafvervolging na een subsidiekorting.”

Beheer
WP Admin