AlgemeenNieuws

Onderzoekscentrum voor antibioticumresistentie

Wageningen – Wageningen UR, het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht bundelen hun expertise op het gebied van antibioticumresistentie.

Ze richten samen een onderzoekscentrum op, het Netherlands Center for One Health – AntiMicrobialResistance (NCOH-AMR). De kennisinstellingen willen samen oplossingen vinden voor het wereldwijd groeiende probleem van antibioticumresistentie.

Het onderzoekscentrum is virtueel; er wordt geen nieuw gebouw ingericht. Het onderzoekscentrum wil onderzoek doen naar alle aspecten van antibioticumresistentie, variërend van fundamenteel onderzoek tot en met klinische studies. Doel is meerwaarde te vinden in samenwerking van uiteenlopende disciplines zoals geneeskunde, diergeneeskunde en dierwetenschappen.

Uit een jaarlijkse rapportage bleek onlangs dat steeds meer bacteriën, die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, resistent zijn tegen antibiotica die als laatste redmiddel worden gebruikt. Vorig jaar daalde het gebruik van antibiotica in de veehouderij nauwelijks. Bij huisartsen is het gebruik wel afgenomen, terwijl het antibioticagebruik in ziekenhuizen de laatste jaren steeg.

De strategische onderzoeksagenda kent zes concrete oplossingsrichtingen: ontwikkeling van nieuwe antibiotica, alternatieve behandelmethodes, verbeterde diagnostiek, infectiepreventie, beter antibioticumgebruik en vaccinatie. Doel is binnen Nederland nog meer formele samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Hoogleraar Moleculaire Epidemiologie van Infectieziekten Marc Bonten van het UMC Utrecht en onderzoeksleider van het NCOH-AMR: “Op individuele onderdelen behoren Nederlandse onderzoekers wereldwijd al tot de top in hun vakgebied. Door nóg intensiever samen te werken en onderzoekslijnen te integreren, verwachten we doorbraken te forceren voor het oplossen van dit complexe probleem.”

Beheer
WP Admin