Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Onderzoekers: boeren goed in natuurbeheer

Boeren in de Krimpenerwaard zijn er binnen een pilotproject in geslaagd in korte tijd een succesvolle natuurbeheerorganisatie op te zetten. Dat zegt Judith Westerink van onderzoeksinstituut Alterra, onderdeel van Wageningen UR, in een tussentijdse evaluatie.

Boeren scoren soms beter dan andere terreinbeherende organisaties.

Binnen het project wordt geëxperimenteerd met nieuwe organisatievormen voor het beheren van natuur door boeren. In de regio wordt vooral geprobeerd het aantal weidevogels op peil te houden. Het project duurt zes jaar en is nu halverwege.

Een collectief van boeren pacht gronden en verdeelt deze onder haar leden. De boeren hebben zich verenigd in de Natuurcoöperatie Krimpenerwaard. De aanpak wordt vergeleken met de aanpak van het Zuid-Hollands Landschap, een terreinbeherende organisatie die tevens in de pilot grond in pacht krijgt en uitgeeft aan boeren.

Natuur profiteert

“De natuurresultaten zijn goed, voor zover we daarover na een zo korte periode al een uitspraak kunnen doen”, aldus Westerink. “De natuurcoöperatie heeft een prestatie geleverd door in korte tijd een goed lopende organisatie op te zetten, deskundigheid te ontwikkelen en aan te trekken en het beheer te organiseren.”

De Natuurcoöperatie begeleidt pachters intensiever dan Zuid-Hollands Landschap, aldus Westerenk. Ook wordt meer informatie uitgewisseld. Het is volgens Westerink nog onzeker hoe de organisatievorm na de pilot zal worden voortgezet. Vooralsnog gaat het beleid uit van verkoop van de gronden binnen de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van natuurgebieden.

Beheer
WP Admin