Er wordt onderzoek gestart naar de effecten van beweiding van graskruidenmengsels onder Nederlandse omstandigheden. - Foto: Hans Banus RundveeNieuws

Weiden in kruidenrijk grasland op Nederlands bedrijf onderzocht

Veel onderzoek naar gezond weiden in kruidenrijk grasland is gedateerd of niet op Nederlandse leest geschoeid. Tijd voor onderzoek op eigen bodem.

Er is een nieuw, vierjarig project opgestart dat de gaten in de kennis rondom gezond weiden van vee in kruidenrijke graslanden moet vullen. Het project is 1 september jongsleden gestart en loopt tot eind augustus 2026.

De verschillende partijen die in het onderzoek samenwerken met praktiserende veehouders, gaan een praktisch totaalconcept ontwikkelen voor melkveehouders. Dat moet dan de leidraad worden om productieve, gezonde weidende koeien in een weiland gevuld met gevarieerde grassen en kruiden te houden.

Gezondheid weidende koe optimaliseren

Het centrale uitgangspunt in het onderzoek is weiden in kruidenrijk grasland, waarbij antwoord gevonden moet worden op de vraag hoe de gezondheid van een weidende koe te optimaliseren valt. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen risico’s van beweiding voor diergezondheid zoveel mogelijk worden verminderd en positieve effecten van beweiding zoveel mogelijk worden benut.

Leestip: Kruidenrijk grasland vraagt kalme behandeling

Uit eerder uitgevoerde onderzoeken is bekend dat beweiding zowel een positieve als negatieve invloed kan hebben op diergezondheid. Het is echter niet duidelijk óf en in welke situaties beweiding (on)gezond zou kunnen zijn voor het rundvee onder de specifieke Nederlandse praktijkomstandigheden. Het blijkt dat de literatuur vaak gedateerd is, of uit landen afkomstig is met een ander weidesysteem en andere milieuvraagstukken.

Praktische adviezen voor veehouders

Dit onderzoek moet daarom inzicht geven in de relatie tussen beweiding en diergezondheid onder Nederlandse omstandigheden. Daarbij worden deze nieuwe inzichten ook omgezet in praktische adviezen voor veehouders en dierenartsen.

Relevante kennisleemtes worden zo gevuld met praktijkgericht onderzoek onder Nederlandse omstandigheden. Dan wordt de kennis ook vertaald in rekenregels waarmee individuele melkveehouders advies op maat krijgen zodat zij weloverwogen keuzes rondom weidegang kunnen nemen.

Beheer
WP Admin