Schouwen-Duiveland. Huidige bronnen aan zoet water zijn onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen blijkt uit onderzoek. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Onderzoek: tekort aan zoet water bedreigt landbouw in delen van Zeeland

Zonder meer zoet water wordt landbouw in delen van Zeeland onmogelijk. Dat stelt het Wageningse onderzoeksbureau Delphy in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie.

Op Schouwen-Duiveland wordt agrarisch ondernemen onmogelijk, stelt Delphy. Het veranderend klimaat trekt een zware wissel op de landbouw, de natuur en het landschap. “We zijn nog té positief: met een doorkijk naar 2030, waar de klimaatverandering nog verder zich zal voortzetten, zal dit nog extremer zijn dan de berekende scenario’s die uitgaan van de cijfers van 2018-2030”, aldus de onderzoekers.

De huidige bronnen aan zoet water zijn onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.

Aanvoer zoet water nodig

Om de landbouw levensvatbaar te houden, is een collectief systeem nodig voor de aanvoer van zoet water. Tegelijk moet hemelwater worden opgeslagen, Dat kan door grote ondergrondse opslagen of door bovengrondse reservoirs. Een alternatief is de aanvoer van zoet water van elders.

Daarnaast moeten akkerbouwers zich oriënteren op andere gewassen met een bouwplan dat minder gevoelig is voor droogte. De onderzoekers suggereren daarbij de teelt van gewassen die kunnen worden gebruikt bij de bouw of voor eiwitteelten. De saldi van die gewassen wegen op dit moment niet op tegen die van aardappelen of uien en komen in de buurt van wintertarwe. Uiteindelijk trekken de onderzoekers de conclusie dat de teelt van alternatieve gewassen landbouweconomisch gezien waarschijnlijk geen soelaas biedt en wellicht ook geen vermindering van de waterbehoefte tot gevolg heeft.

Lees ook: Nadenken over watergebruik in de toekomst

Beheer
WP Admin