Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Onderzoek naar datagebruik in akkerbouw

In hoeverre heeft een akkerbouwer controle over de data die hij ter beschikking stelt voor de teeltregistratie? Moet dat anders?

Student Clemens Jongen wil daar meer over weten en vraagt akkerbouwers zijn enquête over teeltregistratiesoftware in te vullen voor zijn afstudeerscriptie. “Ook als je geen teeltregistratiesoftware gebruikt of een hekel hebt aan data is je mening belangrijk”, drukt hij plantentelers op het hart.

Concurrentie en regulering

Jongen (24) kwam per toeval in de akkerbouwsector terecht toen hij begon aan zijn masterstudie Recht en Economie aan de Universiteit Utrecht.

Op zoek naar extra uitdaging naast zijn studie ging Jongen begin dit jaar aan de slag bij Agurotech, een data-gedreven technologische startup in Amsterdam. Binnen zijn studie specialiseert hij zich in concurrentie en regulering, wat hem deed besluiten om zijn afstudeeronderzoek te doen naar de Nederlandse teeltregistratiemarkt. Bij Agurotech ontfermt Jongen zich over zijn eigen project: de ontwikkeling van teeltregistratiesoftware voor akkerbouwers.

Nederlandse teeltregistratiesoftware-markt

“Wat de Nederlandse teeltregistratiesoftware-markt zo fascinerend maakt, is dat het een hoog-geconcentreerde markt is met twee grote spelers; Dacom en Agrovision”, legt de student uit. “Dat komt vooral door de complexiteit waaraan het product moet voldoen.”

Naar mijn idee vergeten mensen – zeker in de Randstad – dat boeren centraal horen te staan in discussies die hen aangaan

De overheid, certificerende instanties, landbouwcoöperaties, toeleveranciers en verwerkers, zijn allen in hoge mate geïnteresseerd in de data die boeren vastleggen. Hier ligt ook gelijk de crux: de vastgelegde teeltregistratie is bedrijfsgevoelige informatie waar boeren terecht zorgvuldig mee omspringen. Door het complexe web aan geïnteresseerde partijen in de vastgelegde teeltregistratie-data lijkt de wil van de boeren soms op de laatste plek te staan, constateert Jongen. Daarom doet hij onderzoek waarin boeren een belangrijke rol spelen. “Naar mijn idee vergeten mensen – zeker in de Randstad – dat boeren centraal horen te staan in discussies die hen aangaan.”

Toevertrouwen van data

In het onderzoek wordt onder andere gevraagd in welke mate akkerbouwers hun data toevertrouwen aan de verschillende bovengenoemde partijen. Vervolgens wordt er in een keuze-experiment gekeken naar welk attribuut binnen de teeltregistratiesoftware het belangrijkste is voor akkerbouwers: controle over data, functionaliteit of prijs. Met behulp van data-analyse kan hij vervolgen kwantificeren hoe belangrijk elk onderdeel is voor een akkerbouwer en testen of er een relatie ligt tussen vertrouwen in externe partijen en keuzes die worden gemaakt. Veel partijen hebben al aangeven zeer geïnteresseerd te zijn in de resultaten, waaronder akkerbouwers, BO Akkerbouw en verschillende agrarische softwareontwikkelaars.

Belangrijke inzichten

De resultaten uit dit onderzoek kunnen heel belangrijke inzichten geven, verwacht Jongen. “Mocht uit dit onderzoek blijken dat controle over data heel belangrijk is voor boeren dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de gehele agrarische technologische markt.”

Een interessant, maar ook een gevoelig onderwerp. Desondanks begint de enquête met wat ogenschijnlijk persoonlijke vragen, die enkel worden gesteld om achteraf te kunnen controleren of de steekproef valide was. “Ik wil benadrukken dat alle gegevens die ik verzamel AVG-proof, dus anoniem, worden opgeslagen.”

Clemens Jongen komt graag in contact met akkerbouwers die met hem over teeltregistratie willen praten. Hij is te bereiken via het volgende e-mailadres: c.g.m.jongen@students.uu.nl.

Beheer
WP Admin