De bevindingen komen overeen met een publicatie van Wageningen UR. Ook die studie leverde geen bewijs voor het idee dat het vervangen van ploegen en het toepassen van niet-kerende grondbewerking extra CO2 vastlegt. - Foto: Theo Galama AlgemeenNieuws

Onderzoek: geen extra CO2-vastlegging bij niet-kerende grondbewerking

Landbouw op basis van niet kerende grondbewerking legt niet per definitie meer koolstof vast in de bodem dan landbouwsystemen waarbij de grond wel geploegd wordt.

Dat blijkt uit een literatuurstudie in het wetenschappelijke tijdschrift Geoderma, dat dit najaar verschijnt. De onderzoekers analyseerden ruim 1.000 publicaties over het onderwerp en concluderen dat in de eerste jaren na omschakeling op een zogeheten no-till-systeem de koolstofgehaltes bovenin de bodem wel iets stijgen, maar dat iets dieper onder de bouwvoor de hoeveelheid organisch gebonden koolstof nog sterker afneemt, waardoor de totale bodemhoeveelheid koolstof de eerste jaren zelfs daalt. Na verloop van tijd neemt dat effect weer af, en na 14 jaar niet ploegen is het netto-effect 0. De onderzoekers benadrukken daarom het belang van een toepassing voor langere tijd van no-till om die aanvankelijke verliezen goed te maken.

Domper

De uitkomst is een domper voor wie zijn hoop gevestigd heeft op niet-kerende grondbewerking als manier om veel koolstof vast te leggen in landbouwbodems. Maar verrassend is de uitkomst niet. De bevindingen komen overeen met een publicatie van Wageningen UR van afgelopen winter over de potentie voor koolstofvastlegging in de Nederlandse landbouw. Ook die studie leverde geen bewijs voor het idee dat het vervangen van ploegen en het toepassen van niet-kerende grondbewerking extra CO2vastlegt. Daar is de conclusie dat niet-kerende grondbewerking eerder zorgt voor een herverdeling van de koolstof in de bodem dan voor extra vastlegging.

Wel andere voordelen voor de bodem

De WUR-studie benadrukt dat niet-kerende grondbewerking wel andere voordelen heeft voor de bodem. De bodemstructuur zou er wel beter door worden, waardoor de bodem beter beschermd is tegen weersextremen en erosie. Het bodemstabiliserende effect zou er ook toe kunnen leiden dat er minder koolstof oxideert uit de bodem, wat uiteindelijk weer zou kunnen bijdragen aan een hogere netto-bijdrage. De onderzoekers vragen zich wel af of dit ook opgaat voor intensieve bouwplannen met veel hakvruchten, zoals in Nederland gebruikelijk.

0,9 megaton CO2 per jaar vastleggen

In Nederland zou de bodem met een combinatie van maatregelen 0,9 megaton CO2 per jaar kunnen vastleggen, aldus de WUR-studie. Dat is meer dan het doel van 0,4-0,6 Mton in het klimaatakkoord. De effectiefste maatregelen zijn: meer blijvend grasland, vanggewassen, groenbemesters en rustgewassen. Met een mix van maatregelen zou 0,6 ton CO2 per hectare per jaar vast te leggen zijn.

Reacties

  1. Volgens mij worden er hier 2 totaal verschillende zaken met elkaar verward. No-till en niet-kerende-grondbewerking zijn 2 totaal verschillende dingen. Iets met appels en peren laten we maar zeggen

  2. Beste Johan Oppewal. Het is jammer dat we hier als lezer geen link meer mogen plaatsen. Ik zou hier een link plaatsen van de CO2 / temperatuur grafiek over de afgelopen 600 miljoen jaar. Deze grafiek is heel erg interessant om het feit dat op dit moment zowel het CO2 gehalte als de temperatuur BEIDE op bijna het laagste punt staan in de hele geschiedenis van de aarde! Het is een kleine moeite dus zoek het op (CO2 temperature graph over millions of years). Bovendien is in die grafiek ook meteen te zien dat er totaal geen correlatie is tussen CO2 en temperatuur. CO2 verhoogt opbrengsten, verbeterd droogte resistentie en uit sateliet beelden blijkt dat CO2 de aarde over de laatste decennia zichtbaar groener heeft gemaakt.

Beheer
WP Admin