Foto: Martijn ter Horst AlgemeenNieuws

Onderzoek: doelen Natura 2000 niet altijd verplicht

73% van alle natuurdoelen binnen Natura 2000-gebieden is nationaal beleid en dus niet Europees.

Een groot deel van de natuurdoeltypen die in Nederlandse Natura 2000-gebieden worden beschermd, zijn nationaal beleid en vloeien niet voort uit Europese verplichtingen. Dat concludeert het landbouwblad Agraaf na een analyse van de beschermde habitats (natuurdoeltypen) in 133 Natura 2000-gebieden.

Volgens de analyse worden in de 133 onderzochte gebieden in totaal 969 natuurdoeltypen beschermd, terwijl er daarvan 263 gebaseerd zijn op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

Kritische depositiewaarde

Volgens de analyse zou het wegnemen van de nationale doelen in een aantal natuurgebieden de stikstofbescherming (kritische depositiewaarde) een stuk minder streng hoeven zijn. In 24 natuurgebieden zou de bescherming hetzelfde blijven, maar in 109 zou de stikstofbescherming minder of zelfs helemaal niet meer gerechtvaardigd zijn.

Aanwijzen Natura 2000-gebieden

De analyse sluit aan bij de kritiek die Nico Gerrits eerder uitte in het internetforum Foodlog en later ook in landelijke media. Gerrits beredeneert dat een aantal natuurgebieden ten onrechte een Natura 2000-status heeft, vooral omdat de Nederlandse overheid te ambitieus is geweest bij de aanwijzing van die gebieden.

Meetpunt voor grondwater in het Natura 2000-gebied Lemselermaten in Lemselo (Ov.). Bedoeling is om in dit gebied het grondwaterpeil te verhogen. Omliggende boeren mogen minder of geen mest meer uitrijden op landbouwgrond in de directe omgeving van dit natuurgebied van zo'n 55 hectare. Dit moet zorgen voor een lagere ammoniakdepositie op het natuurgebied. - Foto: Martijn ter Horst

Meetpunt voor grondwater in het Natura 2000-gebied Lemselermaten in Lemselo (Ov.). Bedoeling is om in dit gebied het grondwaterpeil te verhogen. Omliggende boeren mogen minder of geen mest meer uitrijden op landbouwgrond in de directe omgeving van dit natuurgebied van zo’n 55 hectare. Dit moet zorgen voor een lagere ammoniakdepositie op het natuurgebied. – Foto: Martijn ter Horst

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Beheer
WP Admin