Foto: Herbert Wiggerman AlgemeenNieuws

Onderwaterdrainage heeft 18% meer water nodig

Het gebruik van onderwaterdrainage in veenweidegebieden vraagt meer water.

Bij een drainagesysteem waarbij het maaiveld 30 centimeter wordt verhoogd, is in heel West-Nederland 18% meer water nodig. Dat concludeert onderzoeksinstelling Deltares.

Onderwaterdainage wordt gebruikt om het veen nat te houden, zodat minder oxidatie (en dus inklinking) van het veen plaatsvindt. Het is ook de beoogde technische oplossing om de CO2-uitstoot van veen tegen te gaan.

Aanleg van onderwaterdrainage in het veenweidgebied met de bedoeling om bodemdaling tegen te gaan en de CO2-uitstoot te verminderen. - Foto: Herbert Wiggerman

Aanleg van onderwaterdrainage in het veenweidgebied met de bedoeling om bodemdaling tegen te gaan en de CO2-uitstoot te verminderen. – Foto: Herbert Wiggerman

Onderwaterdrainage heeft wisselend effect op grondwaterstand

Deltares rekende aan proeven met onderwaterdrainage. Het effect op de grondwaterstand was wisselend, omdat het niet altijd mogelijk was om voldoende water via de drains te laten infiltreren. De drains zorgden voor gemiddeld 5 tot 10 centimeter verhoging van het maaiveld. Door drukdrainage kan dit 30 tot 40 centimeter worden, maar hiervoor is per dag 0,12 millimeter water nodig.

Neerslag is echter niet te sturen, dus zullen waterschappen dit met het inlaten van water moeten regelen. De watervraag van de waterschappen in het westen van Nederland wordt dan 18% groter, blijkt uit de berekeningen van de onderzoekers.

De waterschappen in het westen van het land zijn grotendeels afhankelijk van water uit de grote rivieren, zoals de Maas en de Rijn.

Beheer
WP Admin