Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Oktober te nat: waterschade in beeld

In tegenstelling tot de afgelopen jaren is deze oktobermaand ineens weer nat en daar was niet elke teler op voorbereid. Het gevolg zijn oogsten die niet van het land gehaald kunnen worden, mede door de droogteperiode voorafgaand aan de regen.

De bovengrond is behoorlijk nat, maar de ondergrond is nog nauwelijks verzadigd. In de drains zit nog nauwelijks water, zoals deze droge uitloop aantoont.

Dit perceel bruine bonen had al lang geoogst moeten zijn, maar door de droge harde grond waren de struikjes moeilijk los te rijden en toen ging het regenen. Op de achtergrond is de situatie inmiddels net geschikt om aardappelen te rooien. - Foto s: Anton Dingemanse

Veel van de bruinebonenpeulen liggen tegen de grond en gaan rotten.

Het resultaat in de peulen: kiemende en rottende bonen.

Dat is niet het enige euvel. Door het moeilijk afrijpen ontstaan vlekken op de bonen die altijd zichtbaar blijven en deze daardoor in handelsklasse achteruitzetten tot afkeur toe.

Deze peulen geven een indruk van hoe de situatie op het land is. Bovenaan overrijpe peulen met waarschijnlijk miskleur bonen. Daaronder rijpe en rijpende peulen en onderaan een peul van nabloei. Normaal is al gedorst voor nabloei tot ontwikkeling komt. Dit perceel zal hooguit de helft opbrengen van wat gebruikelijk is.

Hopelijk zal dit beeld snel tot het verleden behoren en aan het eind van de komende droge periode de situatie op het land flink gecorrigeerd zijn en zullen de wintergranen ook al voor een groot deel gezaaid zijn.

Een belangrijke medewerker om het teveel aan water van de bodem te krijgen, is de verticaal migrerende worm. In dit perceel zit zo te zien een behoorlijke populatie van deze dieren.

De situatie op een kopakker tijdens het rooien. Een beeld dat de laatste jaren nauwelijks te zien was.

Deze uien zijn nog ruim voor de regen gerooid, maar zijn blijven liggen omdat de cel nog niet klaar was. Deze week zullen ze waarschijnlijk wel geraapt kunnen worden.

Beheer
WP Admin