Oeso: duurzame innovatie in landbouw nodig AlgemeenNieuws

Oeso: duurzame innovatie in landbouw nodig

Nederland moet zich meer concentreren op innovatie en verbetering van duurzaamheid in de landbouw en voedselindustrie. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) in een rapport over de Nederlandse landbouw dat donderdag is gepresenteerd.

Nederland heeft een agrarische sector die op de export is gericht en ook innovatief is, met een hoge toegevoegde waarde en een belangrijk aandeel in de wereldexport, zegt de Oeso. Maar om die vooraanstaande positie te behouden, moet er wel meer richting gegeven worden aan innovatie en duurzaamheid. Bovendien moet de overheid zorgen voor rust op het regelfront.

Lange termijn

Volgens de Oeso is het de vraag of met de instelling van de topsectoren de belangen van de agrarische en voedselsectoren op lange termijn voldoende zijn geborgd. Weliswaar moedigt de Oeso het systeem van publiek-private samenwerking aan, maar er zou wel meer sturing kunnen komen vanuit de overheid over de richting op langere termijn. Daarbij moet ook het benodigde geld beschikbaar worden gesteld.

Innovatieve landbouw

“Het innovatieve landbouwsysteem heeft de Nederlandse landbouw zeer succesvol gemaakt”, zegt Ken Ash, directeur Handel en Landbouw van de Oeso. “De uitdaging is om te garanderen dat komende innovaties ook tot meer duurzaamheid leiden.”

Oeso constateert dat de landbouw- en voedingssector met een omzet van €73 miljard tot een van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie behoren.

Van Dam: Oeso-rapport is steun in de rug

Het rapport van Oeso over innovatie en duurzame landbouwproductie is een aanmoediging voor het ministerie en voor de agrarische sector om te blijven vernieuwen. “We moeten het agri- en foodsysteem handhaven en beter maken”, zegt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een reactie.Elke maand kaarten we regeldruk in Brussel aan

Bij de presentatie van het Oeso-rapport kondigde Van Dam aan het rapport met de Tweede Kamer te bespreken. De constatering dat de regeldruk in Nederland te hoog is, verwees Van Dam direct door naar Brussel.  “Ingewikkelde regels en te hoge administratieve lastendruk? Dat zeggen we elke maand in Brussel. Ik zal de boodschap van Oeso in Brussel gebruiken. Het bedrijfsleven  heeft niets aan regels die moeten worden nageleefd omdat de regels er zijn. Het gaat er om dat doelen worden bereikt.”

Beheer
WP Admin