AkkerbouwNieuws

NVWA onderzoekt bruinrot in rozen

Den Haag – De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onderzoek naar mogelijke bruinrotbesmettingen bij rozenkwekers en rozentelers.

Bruinrot is een gevaarlijke aardappelziekte. Het was tot nu toe niet bekend dat de roos een waardplant is van de bruinrot-bacterie.

Aanleiding voor het onderzoek is het aantreffen van de bruinrot-bacterie bij twee rozentelers in Zuid Holland in augustus 2015. Bij de rozentelers is ras 1 van de bruinrot-bacterie aangetroffen. Dit is een andere variant dan de variant die bekend is van aardappelziekten in Nederland (ras 3).

Enkele weken onderzoek

De NVWA doet op dit moment bij twee plantenkwekers en bij vijf telers onderzoek naar de omvang en de bron van de besmetting. Hiervoor heeft de NVWA monsters genomen van de planten en van het watersysteem van deze bedrijven. Volgens de NVWA neemt het onderzoek enkele weken in beslag. Afhankelijk van de uitkomsten besluit de NVWA of het nodig is ook bij andere bedrijven onderzoek te doen. De betrokken plantenkwekers mogen geen teeltmateriaal in de handel brengen, tot het resultaat van het onderzoek bekend is. De telers mogen alleen snijbloemen in de handel brengen als de NVWA heeft vastgesteld dat er geen symptomen van bruinrot op de planten te zien zijn.

Planten vernietigen

Als uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat planten of het watersysteem van een teler of kweker besmet is met bruinrot, dan moet dit bedrijf de besmette planten vernietigen en alle materialen en oppervlakken die met de bacterie in aanraking kunnen zijn geweest reinigen en ontsmetten. Dit gebeurt onder toezicht van de NVWA.

Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. De bacterie staat vooral bekend als ziekteveroorzaker in aardappelen en vormt geen gevaar voor de volksgezondheid.

Beheer
WP Admin