De Farmdroid hier nog bezig met zaaien heeft er inmiddels zo’n 150 uur op zitten waarvan hooguit 10% manuren. De volkomen autonoom opererende elektrisch aangedreven robot neemt hierdoor veel werk uit handen plus dat er geen brandstof wordt verstookt. Daarbij komt dat de nog geen ton wegende machine nauwelijks invloed heeft op de bodemstructuur. - Foto's: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Foto’s | Nu ook schoffelen met zaairobot

Na het zaaien van uien, sjalotten en blauwmaanzaad heeft biologisch akkerbouwer Mark Buijze uit het Zeeuwse Schoondijke de Farmdroid omgebouwd om te kunnen schoffelen. De robot weet precies waar de plantjes gezaaid zijn.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief precisielandbouw en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.

Op de vorige foto zitten de zaadbakjes nog op de machine. Die zijn nu verwijderd om het zaai-element naar boven op te klappen om zo op een elegante manier ruimte te bieden voor de schoffelelementen. Was dit niet mogelijk geweest dan zouden de zaai-elementen gedemonteerd moeten worden. Nu kan worden volstaan met het loshalen van een enkele bout per element. De beweegbare schoffelmessen zitten net voor de schijven.

Het schoffelmes tijdens de zijwaartse uitslag in de rij. Wordt het volgende plantje benaderd dan trekt het schoffelmes terug naar beginpositie. Het ombouwen van zaaien naar schoffelen kostte Buijze nu 2 uur maar zal na routine niet veel meer dan een uur worden.

Het kan zijn dat de begininstelling van het in de rij schoffelen nog wat correctie behoeft. Mark Buijze past hier de instelling aan. Voor alle instellingen en correcties daarop bekend zijn zal naar mening van Buijze dit eerste jaar met de Farmdroid sowieso een leerjaar zijn.

Op het instelscherm van de Farmdroid is de schoffelinstelling te controleren. Hierop is links te zien dat maximale uitslag nu 75% is en dat het mes niet geheel wordt ingetrokken. De ingetrokken stand staat op 20% om zo korter op het gewas te kunnen schoffelen.

Dit is het schoffelijzer voor tussen de rijen. Het is duidelijk dat dit op enige afstand van het gewas staat. Hier blauwmaanzaad links van het schoffelijzer.

Het resultaat in de rij. Het onkruid mag niet te groot zijn. In de praktijk komt het er op neer dat al meteen na het zaaien de Farmdroid kan gaan schoffelen om zo kiemende onkruiden geen kans te geven.

Op een mobiele telefoon is het zaai- of schoffelwerk op afstand live te controleren. Via een verstelbare camera op de Farmdroid is te zien hoe tijdens het werk het land voor de Farmdroid erbij ligt of zoals hier de camera gericht op de schoffelelementen.

Eerder heeft de Farmdroid een perceel uien geschoffeld. De uitjes komen mooi boven en zijn prima ontdaan van onkruiden. Goed is ook te zien dat de uien in plukjes van 4 à 5 zaden bij elkaar zijn gezaaid.

De Farmdroid gaat kalm maar gestaag verder met zijn schoffeltaak. Op de voorgrond is land klaargelegd om bruine bonen te zaaien. Ook dat doet Buijze met de Farmdroid. De daarvoor geschikte zaaischijven zijn met 3-D techniek gemaakt.

Beheer
WP Admin